För mer information

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Akademiska Hus rekryterar finanschef

Onsdag, 19 december 2018

Karin Blomstrand har utsetts till ny finanschef på Akademiska Hus. Hon har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom bank- och fastighetssektorn och kommer närmast från rollen som Deputy Head of Large Real Estate på Danske Bank.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta för ett bolag som tillsammans med landets universitet och högskolor skapar attraktiva kunskapsmiljöer. Min uppgift blir att leda finansavdelningen i det fortsatta arbetet med att säkerställa finansiering i den svenska och internationella kapitalmarknaden samt hantera de finansiella riskerna, säger Karin Blomstrand.

Karin Blomstrand tillträder som finanschef senast den 6 mars 2019 med placeringsort i Göteborg. Hon har inom Danske Bank även varit verksam som Senior Relationship Manager på Large Real Estate i elva år och dessförinnan bland annat varit CFO för Familjebostäder i Göteborg i tolv år. Karin Blomstrand har styrelseuppdrag i AB Svenska Bostäder och AB Stadsholmen.

– Jag är mycket glad över rekryteringen. Karin har rätt kompetens och erfarenhet för att driva Akademiska Hus framgångsrika finansieringsarbete vidare. Det arbetet är en förutsättning för att vi årligen kan investera 2,5 - 3 miljarder kronor i ny- och ombyggnationer som stärker Sverige som kunskapsnation, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus.

Med ett fastighetsvärde på 83 miljarder kronor och en projektportfölj på 14 miljarder kronor är Akademiska Hus ett av landets största fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. Skuldportföljen finansieras via publika finansieringsprogram och huvudsakligen i obligationsmarknaden. Akademiska Hus har en långfristig rating från Standard & Poor´s på AA sedan 1996 och det högsta kortfristiga ratingen på P-1 från Moody´s sedan januari 2017.

Karin Blomstrand efterträder Agneta Rodosi, som går i pension.