A Working Lab – testbädd för att utvinna energi vid fasändring

Fredag, 4 maj 2018

När ett material går från en fas till en annan tas energi upp respektive frigörs. Exempelvis när is smälter till vatten, eller när paraffin stelnar. Energin som frigörs kallas för det latenta energiinnehållet. Den energin vill Akademiska Hus hitta effektiva sätt att använda i sina fastigheter och nya sätt att göra det testas just nu på A Working Lab i Göteborg.

Tekniken PCM (Phase Change Materials) har funnits länge och Chalmers har under många år forskat på hur olika fasändringsmaterial kan fungera i ett energilager. När A Working Lab byggs på Chalmersområdet kändes det därför naturligt för Akademiska Hus att tillsammans med Chalmers använda huset som en storskalig testbädd för PCM-teknik. 

– Det är ett intressant projekt och som mig veterligen på sikt kommer att bli det största PCM-lagret i Sverige. Kul att vi i projektet jobbar så nära Chalmers och att vi med dem och våra andra samarbetspartners får chansen att testa nya lösningar tillsammans, säger Per Löveryd på Akademiska Hus.

Målet är att nå en effekt reduktion på omkring 25 procent på den tillförda kylan till byggnaden genom att utvinna energi ur salt när det byter från fast till flytande fas.

– Om vi lyckas så är det här ett utmärkt exempel på hur man genom samverkan och med befintlig teknik kan hitta modeller som ger lägre kostnader och mindre koldioxidbelastning. Kan vi kapa effekttoppar i våra fastigheter med hjälp av PCM-teknik så minskar vi kostnader för energi, men gör också en lättnad på vårt totala koldioxidavtryck.

FAKTA

Kort beskrivning av projektet: 
Genom att använda PCM-teknik används den energi som tillförs och avges när ett ämne byter fas. Exempelvis när vatten fryses till is, eller när paraffin stelnar. Tekniken är känd sedan tidigare, men detta är oss veterligen första gången som det testas att bygga ett PCM-lager i så här stor skala för lagring av kylenergi.

Mål: 
Projektet siktar på att i en första etapp nå ca 25% effektreduktion på tillförd kyla till byggnaden.

Deltagande parter och finansiering:
Projektet finansieras av Akademiska Hus och IRIS. Förutom Akademiska Hus deltar Chalmers, ÅF och LG Contracting (rörentrepenör) i projektet. Chalmers del i projektet finansieras av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.