Uppgraderat modernt universitetsbibliotek i Luleå

Fredag, 25 januari 2019

Många nya studieplatser, forskartorg och pop-down-platser är några saker som står på listan när universitetsbiblioteket i Luleå renoveras. En inspirerande och flexibel miljö skall byggas in för att tillmötesgå nya behov och skapa en modern och utmanande lärandemiljö.

Det var under den snörika vintern 2018 som biblioteket fick stänga på grund av takproblem. I samband med detta startade planeringen för att uppdatera universitetsbiblioteket. Renoveringen görs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Akademiska Hus.

Det nya biblioteket skall vara en flexibel lärandemiljö, anpassningsbar över tid och med plats för en mängd olika typer av lärande och kunskapsinhämtning. Det blir fler studieplatser men också mysiga loungemiljöer och flera platser för att kunna visa upp avhandlingar eller öva på presentationer. Utrymmen för koncentration i form av en tyst läsesal är också en viktig del av vad biblioteket kommer att erbjuda.

I tillägg till ett flertal nya typer av utrymmen kommer lokalerna också att moderniseras i form av uppdaterad ventilationslösning. Den nya lösningen gör det möjligt att på ett bättre sätt kunna anpassa ventilationen efter behov. Fler eluttag är också något som stått på önskelistan tillsammans med modern armatur i tak och bokhyllor.

Hela projektet beräknas vara klart hösten 2019 och under renoveringen hänvisas studenter, personal och besökare till ett temporärt bibliotek som upprättats. LTU och biblioteket har ersatt tappet av studieplatser i biblioteket genom att skapa temporära/nya studieplatser på andra ytor på campusområdet, liksom fräschat upp befintliga.