För mer information

Birgitta van Dalen
Marknadsområdesdirektör
070 259 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

A Working Lab tar form vid Johanneberg Science Park

Tisdag, 5 februari 2019
Ambitionen har sedan starten varit ett nyskapande hus med innovation inom energi, teknik och lärandemiljöer i fokus. Ett halvår innan inflyttning konstaterar marknadsområdesdirektör Birgitta van Dalen att det också blir verklighet genom A Working Lab.

– Det är ett fantastiskt projekt som blivit så enormt mycket mer än bara bräder och spik. Vi har tagit vår ambition till verklighet och det är jag mycket stolt över. Vi orkade och höll i genom en bred samverkan, ett stort engagemang och en gemensam vilja att ta stora kliv framåt. Redan innan det ens är färdigt så har A Working Lab (AWL) blivit ett projekt för innovation. 

Sedan de första arbetsmötena om att bygga AWL, så har visionen med projektet varit att huset i sig, likväl som hela byggprocessen, ska vara i främsta ledet när det gäller energi & teknik och framtidens lärandemiljöer. För att låta projektet bli en katalysator för att hitta nya lösningar så valde samverkansparterna att låta hela bygget drivas framåt i symbios med en rad innovationsprojekt. En utmaning för alla inblandade.

– Inom bygg har man i stort sett alltid gjort på samma sätt. Startar med en projektering och tar fram bygghandlingar och en tidplan och följer det. I det här projektet har vi inte alltid jobbat så då bygg- och Innovationsprocessen inte riktigt följs åt och det har såklart varit ovant, men väldigt lärorikt, säger projektledaren på Akademiska Hus, Jan Henningsson.

Tillsammans ett nyckelord

Utan samverkansentreprenad tror Jan Henningsson att det hade varit svårt att hålla ihop allting. Den  täta dialogen är en framgångsfaktor och en förutsättning för att alla ska jobba åt samma håll.

– Det tog sin tid, men en bit in i projektet började vi alla få mer förståelse för vilka stora fördelar det finns med en innovationsprocess.

Bakom den röda fasaden är det mycket som händer samtidigt. Exempelvis arbetar 23 elektriker parallellt med att få alla tekniska funktioner på plats. Bygget av A Working Lab är inne i en intensiv fas där allt måste klaffa och komma på plats, när projektet närmar sig tid för inflytt. "I slutet av augusti räknar vi med att det ska vara klart för de första att flytta in", säger Jan Henningsson.

Den fördjupade förståelsen för innovationsprocessen och det täta samarbetet med de olika parterna är också det som gjort att man i detta projekt fått möjlighet att testa en lång rad lösningar, som man kanske aldrig skulle ha vågat chansa på i ett mer traditionellt projekt.

Innovation – vägen och målet med A Working Lab

I bygget av AWL har man vågat låta hålla en rad frågor öppna, för att inte begränsa innovationsprojekten. Det är innovationsarbetet som fått avgöra vilka vägval som ska göras. Det har inte gått att säga säkert från början vad som borde prioriteras eller inte. Detta har varit en nyttig erfarenhet för Akademiska Hus och faktiskt en katalysator för Akademiska Hus sätt att se på innovation, menar Birgitta van Dalen.

– Det har verkligen gjort att vi tillsammans med våra samverkanspartners haft möjlighet att hitta nya stigar att gå på. Vi har kanske inte kunnat plocka ner alla bollar som vi snuddat vid, men många idéer har vi ändå kunnat förverkliga.

Lyckade innovationsprojekt  

I projektet A Working Lab ingår en rad innovationsprojekt. Du kan läsa mer om dem på vår innovationssajt.