För mer information

Mia Edofsson
Hållbarhetschef
031-63 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus stöttar FN:s hållbarhetsagenda

Torsdag, 21 februari 2019
Det svenska Global Compact – som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag – har haft sitt första medlemsmöte sedan bildandet. Akademiska Hus hållbarhetschef, Mia Edofsson, är styrelseledamot och deltog i mötet.

– Som stolt ledamot i styrelsen fick jag chansen att träffa cirka 60 engagerade representanter från Sveriges näringsliv som kommit för att lyssna på FN Global Compacts, Ole Lund Hansen. Han pratade om Global Compact i New Yorks roll och om att företagen måste visa tydligt ledarskap för att lyckas bidra till de globala målen och ett hållbart samhälle. 

Paneldiskussion där Wallenbergstiftelsen, EPIROC, Ericsson, WWF deltar.

Medlemsträffen avslutades med en "trendspaning"  inför de kommande året där man slog fast att: 

  • Misstro och förtroendeklyftorna ökar i samhället.
  • Klimatfrågan och biodiversiteten kommer vara högt på agendan.
  • Hållbarhetsriskerna (och möjligheter) ges utrymme i affärsplaneringen.
  • Digitaliseringens alla fördelar måste balanseras med klok AI och hög intergritet.