För mer information

Magnus Huss
Marknadsområdesdirektör
070 629 13 76
magnus.huss@akademiskahus.se
Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Student- och forskarbostäder tar form vid Karolinska Institutet

Fredag, 1 mars 2019
KI Residence kommer att ge bostad åt cirka 400 personer. Mer campusnära bostäder ger en mer livfull kunskapsmiljö och är ett välkommet tillskott för att möta bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen. Bygget beräknas vara färdigt 2020.

– Bostadsfrågan är jätteviktig för lärosätenas och studentstädernas attraktivitet. Fler bostäder här på campus bidrar också till ett mer levande område som skapar trygghet hela dygnet , säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder Akademiska Hus.

Bostäderna kommer att bestå av tre A-formade byggnader som byggs på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och ska mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt blir det 263 ettor på 23 kvadratmeter. Utformning av bostäderna har tagits fram i ett samarbete mellan Akademiska Hus och Karolinska Institutet. 

Karolinska Institutet kommer att blockförhyra samtliga av de nya student- och forskarbostäderna medan administrationen kommer att skötas av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB.