Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Marie Joelsson
Projektledare
072 743 25 84
marie.joelsson@akademiskahus.se

Mellan-rummet – ett utomhuskontor i Göteborg

Fredag, 26 april 2019
Det aktivitetsbaserade kontoret har flyttat ut! A Working Lab vid Johanneberg Science Park, som just nu byggs i Göteborg, utmanar det traditionella och testar gränser för hur framtidens kontor och lärandemiljöer kan utformas. Inte bara innanför husets väggar, utan även utomhus.

På plats vid invigningen av Mellan-rummet: Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park och Ulf Däversjö, innovationsdirektör Akademiska Hus.

– Vi vill utveckla Sverige som kunskapsnation och tar helhetsansvar när vi tillsammans med akademi och näringsliv skapar både hållbara och attraktiva kunskapsmiljöer. Som Sveriges största markförvaltare kan vi skapa förutsättningar för en mer avstressande studie- och arbetsmiljö för våra kunder, säger Ulf Däversjö, innovationsdirektör på Akademiska Hus. 

I en öppen miljö i närheten av A Working Lab står nu Mellan – rummet. Det är ett glasat uterum, halvöppet i sin konstruktion som filtrerar bort störande ljud från bland annat trafik, vind och fläktar. Genom det Vinnovastöttade projektet TOR testar Akademiska Hus tillsammans med projektpartners modulen, som är tillgänglig för alla att använda.

Akademiska Hus utvecklar gröna miljöer med människans välbefinnande i fokus. Med fokus på rummen mellan byggnaderna skapas miljöer som inspirerar till arbete på nya sätt. Projektet genomförs i bred samverkan med bland andra Chalmers, Chalmersfastigheter, RISE och IMCG med flera. Det är också en del av Sharing City. 

– Det här är ett av många exempel på att området kring A Working Lab i Göteborg utgör en av kunskapssveriges mest spännande mötesplatser just nu, säger Ulf Däversjö. 

Genom att flytta ut är förhoppningen att mer kunna nyttja potentialen i utemiljöer i närheten. Tanken är att det både ska vara främjande för hälsa och prestation och att initiativet kommer uppmuntra till mer utevistelse under en arbetsdag. Akademiska Hus kommer från hösten att ha kontor i A Working Lab och fram över kommer man aktivt arbeta med beteendefrågor och kultur vid arbetsplatsen, för att uppmuntra till mer utevistelse och att den nya miljön också används.