Ny ångcentral på Campus Solna

Onsdag, 17 april 2019

Den nya ångcentralen på Campus Solna står nu färdig, projektet påbörjades under 2015 för att förse nuvarande och framtida laboratorieverksamheter på campusområdet med ånga av hög renhet.

Ångcentralen ska säkerställa tillgången av ånga till laboratorieverksamhet i den östra delen av campusområdet. Det gamla och dåliga isolerade ångnätet tas bort och ångan produceras på el istället för olja. Anläggningen beräknas minska energianvändningen med ca 6 GWh och koldioxidutsläppen med ca 170 ton CO2 per år.