Till navigation Till innehåll (s)

Nytt samarbetsavtal ska stärka Uppsala universitets utveckling

Måndag, 15 april 2019

avtal_uu_ah_foto_LindaKoffmar_1000px.jpg

Akademiska Hus och Uppsala universitet har tecknat avtal om ett fördjupat samarbete för att utveckla Uppsala universitets fysiska miljö för utbildning, forskning och samverkan. Parterna ska genom en rad olika initiativ gemensamt arbeta för att ytterligare stärka universitetets internationella konkurrenskraft och skapa långsiktiga förutsättningar till en effektiv lokalförsörjning.

Avtalet sträcker sig över tre år och berör fem områden: hållbara campus, lärandemiljöer som stärker Uppsala universitets konkurrenskraft, förbättrade studentfaciliteter, samverkan i fastighetsförvaltning och gemensam ekonomisk hushållning. 

- Vi disponerar många kvadratmeter lokalyta och vill driva på förändringar, bland annat inom hållbarhetsområdet. Det är positivt att vi nu får ett avtal för utvecklat samarbete på plats med Akademiska Hus. Tanken är att det ska underlätta processer och leda till aktiviteter som stödjer universitetets utveckling. Detta kan bli en modell att ta vidare även till andra fastighetsägare, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Inom ramen för samarbetet kommer Uppsala universitet och Akademiska Hus tillsammans att ta fram konkreta projekt som utvecklar den fysiska miljön så att den på bästa sätt anpassas efter ny teknik, ny pedagogik och nya behov. Samarbetet innebär även att Akademiska Hus åtar sig att verka för tillkomsten av 400 nya bostäder för studenter och forskare vid Uppsala universitet och att campus blir än mer hållbart genom att utrustas med exempelvis laddstolpar, solceller, insektshotell och hälsofrämjande, gröna utemiljöer.

- Akademiska Hus arbetar för att skapa kunskapsmiljöer som ökar lärosätenas konkurrenskraft och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med det här avtalet fördjupar vi vårt samarbete med Uppsala universitet och tillsammans kommer vi att göra miljöerna än mer attraktiva för så väl studenter och anställda som för besökare och samverkande externa organisationer, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Samtliga projekt som ska genomföras inom de fem olika områdena är ännu inte konkretiserade. Detta blir en uppgift för den styrgrupp som har tillsatts och där båda parter finns representerade. Samverkansavtalet sträcker sig fram till och med mars 2022.