För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus stöttar fortsatt Win Win

Tisdag, 28 maj 2019

Genom sitt partnerskap fortsätter Akademiska Hus att stötta Win Win Gothenburg Sustainability Award, priset som uppmärksammar framstående hållbara insatser över hela världen och som i år sätter fokus på hållbar mat.

– Akademiska Hus har en nollvision för vårt klimatavtryck och är en del i den omställning som nu sker på bred front mot ett klimatneutralt samhälle. För oss känns det roligt att stötta Win Win och bidra till att sätta strålkastarljuset på de personer som via konkreta aktiviteter driver utvecklingen framåt mot en mer hållbar värld, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus och vice ordförande i Win Wins styrelse.

Årets vinnare är den franska domaren och politikern Arash Derambarsh, som har lyckats driva igenom ett förbud för franska livsmedelsbutiker och restauranger att slänga mat. Tack vare den nya franska lagen tillvaratas alla de råvaror och matprodukter som tidigare gick direkt i soporna. Istället tas de idag om hand av välgörenhetsorganisationer eller så kallade matbanker, och mättar människor som annars gått hungriga.  

Juryns motivering:

”Livsmedelsförsörjningen är inte bara grundläggande för vår överlevnad utan har också ett av de största avtrycken på vår globala miljö. Den bär också på en av de svåraste globala paradoxerna att lösa – att en tredjedel av den mat som produceras slängs eller går till spillo, samtidigt som människor går hungriga.

Årets pristagare har inte bara lyckats peka på denna svårlösta paradox och grundläggande orättvisa utan genom drivkraft och handling skapat konkreta åtgärder som innebär verklig förändring. Arash Derambarshs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till att samarbeta med välgörenhet eller ”food banks” så att maten kommer behövande till godo.

I FN:s Globala mål ingår att till år 2030, halvera det globala matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå målet krävs inte bara en attitydförändring på konsumentnivå utan också systemförändringar som den franska lagen om matsvinn. Arash Derambarshs arbete har inspirerat människor världen över och bidragit till att lyfta frågan om matsvinn på den globala agendan. Hans exempel visar att det är möjligt att göra skillnad och ta konkreta steg i en hållbar riktning vad gäller matsvinn.”

Priset till Arash Derambarsh kommer att delas ut vid en ceremoni på GöteborgsOperan den 31 oktober. Samtidigt delas även Win Wins studentpris ut. Vem eller vilka som vinner det priset har ännu inte tillkännagivits.