För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Innovation och hållbar utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Ökad samverkan för innovation när KTH Live-In Lab blir centrumbildning

Fredag, 17 maj 2019

Akademiska Hus, Einar Mattsson och Schneider Electric går samman med KTH och etablerar KTH Live-In Lab som en centrumbildning. Den nya samarbetsformen ska göra det möjligt att snabbare få ut nya, hållbara lösningar, produkter och tjänster på marknaden.

KTH Live-In-Lab, som startade 2016, består av fyra testbäddar på KTH Campus för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder. Det är även en nod för samverkan mellan akademi och näringsliv, som nu intensifieras ytterligare när de engagerade parterna bildar en gemensam centrumbildning.

– Akademiska Hus vill i än högre utsträckning vara en aktiv del i den spännande forskning kring smarta och hållbara byggnader som KTH Live-In Lab genererar. Resultaten kommer att vägleda oss när vi utvecklar såväl hela campusområden som enskilda kunskapsmiljöer, tar fram nya tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och givetvis också i de student- och forskarbostäder som vi bygger i egen regi runt om i landet, säger Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

Eftersom byggnader står för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen i den industrialiserade världen får effektiviseringsåtgärder i byggnader stor effekt. Men för att den nya tekniken ska få den avsedda effekten måste den nya mer resurssnåla tekniken ut på marknaden snabbare. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är därför mycket stort och behovet av den komplexa testverksamhet som bedrivs inom KTH Live-In Lab är starkt från industrin såväl som akademin.

Avtalet som har signerats för centrumbildningen sträcker sig till och med år 2021.