Kerstin Lindberg Göransson: ”Den ljusnande framtid är Er”

Fredag, 14 juni 2019

Studentens lyckliga dagar. Pioner, syrener och björkprydda traktorflak berättar för oss - nu är sommaren här och en välbehövlig tid för återhämtning är nära. En chans för oss alla att stanna upp och fundera över vad vi åstadkommit hittills under 2019.  
 
Jag vill passa på att tacka er som deltog vid seminariet i samband med vår årsstämma. Dagen blev som vi hade hoppats - ett tillfälle att tillsammans med våra kunder få tid att prata om hur vi kan göra gemensam sak av våra nya klimatmål. Vi fick också bekräftat från flera håll att våra mål ligger i branschens framkant och att de kommer att göra stor samhällsnytta nu när de ska bli verklighet. 
 
Frågan om hur högskolesektorn kan ta ett större samhällsansvar när det gäller klimatfrågor har aktualiserats under året medialt. Det var i oktober som 18 forskare och professorer från lärosäten runt om i landet startade ett upprop på DN Debatt, som innehöll fem punkter, inom vilka Sveriges lärosäten kan spela en viktig roll för att Sverige ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Artikeln blev starten på ett replikskifte som visar på att det finns en bred samsyn på att vi tillsammans har möjlighet och ett ansvar att påverka utvecklingen i rätt riktning. 

Jag och Akademiska Hus vill gärna vara med och arbeta för att vi på alla tänkbara sätt tar det ansvaret. Enligt Boverket står bygg- och fastighetsbranschen för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi har nyligen antagit ambitiösa klimatmål. Men vi kommer inte att kunna nå dem på egen hand. Det är först när vi arbetar tillsammans med universitet och högskolor kring vår gemensamma klimatutmaning som målen verkligen kan uppnås.  
 
Vi ställer oss därför bakom uppropet och de fem punkterna är viktiga var och en. Den punkt som handlar om resursanvändning och lokaler ligger närmast till hands för oss att tillsammans fokusera på extra mycket fram över. Där har vi verkligen möjlighet att arbeta målmedvetet för att vid varje enskilt lärosäte välja smarta och effektiva lokallösningar som ger utbildning och forskning rätt förutsättningar och som samtidigt ger Sverige rätt förutsättningar, så att vi tillsammans klarar vår klimatutmaning.   
 
Den ljusnande framtid är Er. Studentsången sjungs igen och en ny generation står redo att befolka högskolor och universitet. En generation som ställer hårda krav för en hållbar värld. För att lyckas krävs breda insatser och våra klimatmål är en del i det. Därför hoppas jag på ett fortsatt fördjupat samarbete under 2019 för att gemensamt fortsätta att minska vårt klimatavtryck.