Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Stort intresse för innovationsarbetet vid A Working Lab – Johanneberg Science Park

Tisdag, 18 juni 2019
Det är fullsatt idag när 150 personer träffas i Samhällsbyggnadshuset vid Chalmers i Göteborg. Anledningen är de totalt 16 innovationsprojekt som varit motorn i utvecklingen av den innovationsarena som Akademiska Hus bygger just nu – A Working Lab.

– Det här kommer att bli en viktig plats för innovation när den är färdig, men har också varit det redan under hela byggprojektets gång. Det känns häftigt att se vilken innovationskraft det blir när man lyckas i ett sådant här samverkansprojekt. Roligt också att intresset för den här dagen är så stort, säger Ulf Däversjö, innovationsdirektör på Akademiska Hus.

I nära samarbete med RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation har Akademiska Hus utvecklat A Working Lab - en helt unik plats för innovation som utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts.

Michela Magas, en av föredragshållarna under dagen, poängterar vikten av mötesplatser och gränsöverskridande samarbete för att innovativa idéer ska bli till. Därför tror hon att A Working Lab och den typen av kunskapsmiljöer har mycket att tillföra.

– Jag skulle säga att det har blivit mer och mer viktigt när vi går från mer traditionell industri till mer samarbetsorienterade näringar. Framgångsrika applikationer tenderar att kombinera två eller flera branscher till en helt ny affärsmodell. Den här typen av förändringar ser vi mer och mer utav och det är när man lyckas förena expertis inom olika näringar som nya idéer kan uppstå, säger Michela Magas.

Liknande koncept på flera orter

I september flyttar de första hyresgästerna in i de nära 12 000 m2 stora lokalerna i Göteborg. Fram över kommer liknande koncept utvecklas på flera orter runt om i landet. Varje A Working Lab kommer att ha en co-workingyta och ett grundutbud av tjänster som bas. Här kan företag, verksamheter och människor med olika bakgrund hyra in sig för den tid de behöver och få tillgång till tjänster och fysiska miljöer utifrån sina specifika behov. Alla A Working Lab utvecklas i samarbete med lokala partners och kunder och har olika inriktning beroende på sammanhang, partners och campus. Det kan vara ett visst forskningsområde, det geografiska läget eller mixen av verksamheter som ryms på respektive campus.