Studentbostäder klara vid KTH Campus

Tisdag, 11 juni 2019
Sex nya byggnader med drygt 230 lägenheter står nu klara vid Teknikringen mitt på KTH Campus i Stockholm. Bostäderna, med plats för 430 studenter och forskare, är de första studentbostäderna i landet som Akademiska Hus bygger och äger i egen regi.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på hem för studenter och forskare är avgörande för Stockholms lärosätes konkurrenskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar.

Akademiska Hus har satsat cirka 400 miljoner kronor i de sex nya husen med en sammanlagd yta om nära 13 000 m2, som fått namnet Draconis och som har integrerats mitt på KTH Campus. Studentbostäderna består till största delen av duolägenheter som kan delas av två studenter med gemensamt kök och badrum, men här finns även trippletter och enrumslägenheter. Byggnadernas fasad är i tegel för att harmoniera med de övriga tegelbyggnaderna på området. Mellan de nya studentbostäderna och den befintliga byggnaden för Operahögskolan har en ny torgyta skapats för att ytterligare bidra till en attraktiv och stimulerande campusmiljö, både för boende och övriga studenter.