Akademiska Hus säljer fastigheter i centrala Stockholm

Måndag, 15 juli 2019

Akademiska Hus har tecknat avtal med Balder om försäljning av fastigheterna Domherren 1 (mera känt som A house) och Tre Vapen 7 på Östermalm i Stockholm.

Domherren 1 uppfördes under åren 1968-1970 och omfattar 10 400 m2. Fastigheten var under många år hemvist åt Arkitekturskolan på KTH, men sedan skolans flytt år 2015 har byggnaden genomgått en omfattande renovering och utgör idag en framgångsrik mötesplats under namnet A house för bolag och entreprenörer inom främst mode, mat och media. Balder tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form. 

Tre Vapen 7 uppfördes 2004 och innefattar totalt 11 700 m2 fördelade på två huskroppar och fem våningsplan. Idag hyrs fastigheten till största delen av Stockholms Konstnärliga Högskola, men även Tysk-Svenska Handelskammaren och IVL Svenska miljöinstitutet finns bland hyresgästerna.

- Vi är nöjda med överenskommelsen. Balder är en långsiktig och stabil aktör och vi är övertygade om att de tillsammans med befintliga verksamheter kommer att förvalta och ytterligare utveckla fastigheterna på ett mycket bra sätt, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

- Det känns väldigt roligt att bli ägare till två fantastiska fastigheter i centrala Stockholm, dessutom med innovativa hyresgäster inom kreativa branscher, säger Erik Selin, vd i Balder.

Balder tillträder de två fastigheterna den 1 oktober 2019. Konsultbolaget Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.