Kontakt

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Fredag, 12 juli 2019

Värdeförändringar ger ökat resultat.

Akademiska Hus driftöverskott för halvåret ökar i jämförelse med föregående år. Även resultatet ökar gentemot jämförelseperioden till följd av höga värdeförändringar. Under kvartalet har Akademiska Hus emitterat sin första gröna obligation. Intresset för att finansiera i hållbara projekt var mycket stort.

Delårsrapporten i sammandrag:

PERIODEN JANUARI–JUNI

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 039 Mkr (2 986).
  • Driftöverskottet uppgick till 2 149 Mkr (2 107).
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 1 915 Mkr (1 961).
  • Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 760 Mkr (547) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 2,1 procent (0,7).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -517 Mkr (-544) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -321 Mkr (-432).
  • Resultatet före skatt uppgick till 3 355 Mkr (2 076) och periodens resultat till 2 657 Mkr (2 324).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 662 Mkr (1 480).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 4,9 procent (5,4) för de senaste 12 månaderna.

Under perioden har Akademiska Hus emitterat sin första gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation var stort och emissionen omfattar totalt 1 500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk, som har tilldelats den högsta möjliga ratingnivån och beskriver vilka satsningar som kan finansieras med gröna obligationer. Investerare som deltog var bland andra Swedbank Robur, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, SPP Storebrand, Länsförsäkringar Västernorrland, Captor, Cliens Kapitalförvaltning, Skandia, Linköpings Kommun, Handelsbanken Fonder och SEB Investment Management däribland SEB Företagsobligationsfond Hållbar.

- Detta är av stor strategisk betydelse för oss som ett styrmedel mot att fortsätta ligga i branschens absoluta framkant när det gäller hållbarhet, och kommer att stärka oss i arbetet med att nå våra mycket ambitiösa klimatmål. Vi ska till exempel vara helt klimatneutrala i fastighetsförvaltningen och i vår interna verksamhet till år 2025, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.
Under årets andra kvartal är sista etappen för drygt 230 lägenheterna klar vid Teknikringen mitt på KTH Campus i Stockholm. Bostäderna, som fått namnet Draconis, har plats för 430 studenter och forskare och är de första studentbostäderna i landet som Akademiska Hus bygger och äger i egen regi. Akademiska Hus har satsat cirka 400 Mkr i de sex nya husen med en sammanlagd yta om nära 13 000 kvadratmeter


Akademiska Hus breddar sitt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, learning lab och andra flexibla mötesplatser. Varje A Working Lab har en co-workingyta och ett grundutbud av tjänster som bas. Här kan företag och organisationer hyra in sig för den tid de behöver och få tillgång till tjänster och fysiska miljöer utifrån sina specifika behov.

- Alla A Working Lab utvecklas i samarbete med lokala partners och kunder och har olika inriktning beroende på sammanhang, partners och campus. Det pågår just nu ett tiotal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Först ut att slå upp portarna är “A Working Lab – Johanneberg Science Park” vid Chalmers i Göteborg, som öppnar hösten 2019, säger Kerstin Lindberg Göransson.