Invigning av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens nya lokaler

Onsdag, 28 augusti 2019
Ett lyckat ombyggnadsprojekt på Frescati invigdes idag med pompa och ståt. Det är BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, som nu flyttar in i sina nya lokaler. I samband med det bjöd Stockholms universitet på invigningsmingel och öppet hus.

Invigning BUV

Lena Myrelid Knöös, fastighetschef Akademiska Hus, och Astrid Söderberg Widding, rektor Stockholms universitet.

 

Ombyggnationen drog igång våren 2018 då Akademiska Hus påbörjade arbetet med att varsamt förvandla äldre labblokaler till moderna kontor och lärandemiljöer vid Stockholms universitet. Renoveringen har omfattat cirka 5 500 kvadratmeter och ska bidra till att Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får större lokaler och möjlighet att samla sin verksamhet till en och samma plats.

Byggnaderna är grönmärkta enligt Stockholm stadsmuseums klassificering, vilket är stadens näst högsta grad av bevarandeskydd. Att omvandla äldre, grönmärkta byggnader är speciellt, men även den delen av projektet har löpt fint och man har i projektet ansträngt sig för att bevara och behålla tidstypiska detaljer.

Husen vid Frescati Backe byggdes under åren 1940-1944 för Kungliga Veterinärhögskolan och Statens Veterinärmedicinska anstalt, efter ritningar av arkitekterna Gunnar Asplund och Joel Lundeqvist.

Invigningstal

Vid invigningen talade Astrid Söderberg Widding, rektor Stockholms universitet, Astri Muren, vicerektor, Mats Börjesson, prefekt Barns- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Lena Myrelid Knöös, fastighetschef Akademiska Hus.

- Det är roligt att vara del i ett projekt som håller tidplanen och till och med står klart före utsatt tid. Frescati är ett vackert, grönt och välkomnande campus som jag tror nu blir ännu lite bättre i och med att Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen får större lokaler och möjlighet att samla sin verksamhet på ett nytt sätt. Jag hoppas att ni kommer att trivas riktigt bra i era nya lokaler! sade Lena Myrelid Knöös, fastighetschef på Akademiska Hus.