Till navigation Till innehåll (s)

Nytt forum stärker Uppsalas byggande av studentbostäder

Onsdag, 28 augusti 2019

Uppsala_studentbostadsforum.jpg

Genom att bygga studentbostäder på attraktiva lägen och skapa nya typer av boenden vill det nya initiativet Uppsala studentbostadsforum göra Uppsala till en ännu bättre studentstad. Genom satsningen ska Uppsalas position i Sveriges förenade studentkårers årliga granskning av bostadssituationen i landets studentstäder stärkas.

- Ingen ska behöva tacka nej till en utbildning i Uppsala för att man saknar boende. Med initiativet Uppsala studentbostadsforum samlar vi alla aktörer för att bygga fler och utveckla nya, smarta former av studentboenden samtidigt som vi värnar studenternas sociala liv, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

- Uppsala studentbostadsforum startade faktiskt i kölvattnet av ett Aha-seminarium i Uppsala 2018 där studentbostäder diskuterades. Vi fick då igång ett samtal mellan stadens alla aktörer och lyckades därefter samla alla till ett uppföljande möte. Att samla alla aktörer i en stad är ett bra sätt för Akademiska Hus att lära känna staden, behovet och det befintliga bostadsbeståndet, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Studentbostadsforum är en sammanslutning av olika studentbostads- och samhällsaktörer som verkar för att förbättra bostadssituationen för studenter i Uppsala. Forumet är en plattform för dialog som ska underlätta byggandet av studentbostäder på attraktiva lägen och skapandet av nya typer av boenden för studenter.

Uppsala studentbostadsforum har tillsammans bestämt sig för att:

  • Skapa nya studentbostäder med ett attraktivt läge på campus och i city.
  • Utveckla framtidens boende av olika slag: Kollektiva och individuella boenden i samklang med varandra.
  • Värna studenternas sociala liv och nationernas fortlevnad som en del av staden.
  • Väcka nyfikenhet hos kommande studenter och göra Uppsala till det självklara valet av studieor.

Studentbostadsforum består av följande studentbostads- och samhällsaktörer:

Akademiska Hus, Rikshem, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala bostadsförmedling, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala University Housing Office, V-dala studentbostäder, Östgötagården, Uppsalahem/Studentstaden, Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder, Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder, Snerikes Bostäder samt Ultuna Studentbostäder.