Till navigation Till innehåll (s)

A Working Lab i Göteborg uppnår Guld

Tisdag, 17 september 2019

AWL_skiss_Tengbom_Arkitekter.jpg

Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena under framväxten av den nya kontors- och innovationsarenan A Working Lab vid Johanneberg Science Park på Chalmers. Bara genom smarta materialval förväntas byggnadens klimatpåverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella material hade använts. Nu tilldelas A Working Lab högsta hållbarhetsbetyg genom att uppnå guldnivån i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

I september flyttar de första hyresgästerna in i A Working Lab - en helt unik plats för innovation som utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts. Bygget av de nära 12 000 m2 stora lokalerna har pågått sedan i juni 2017 med målsättningen att skapa en byggnad med hållbarhet som en del av husets DNA och som klarar de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.  

– Vi är väldigt glada över att A Working Lab uppnår den allra högsta nivån för miljöcertifiering. Det är resultatet av ett innovativt utvecklingsarbete mellan oss och våra samarbetspartners som har pågått sedan planeringsstadiet och där vi hela tiden har utmanat oss själva att tänka utanför boxen för att hitta nya hållbara lösningar, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Unika energilösningar och materialval

Till grund för guldcertifieringen ligger en rad omfattande åtgärder och lösningar. Totalt har 16 innovationsprojekt pågått med huset som testbädd och flera av dom har på olika sätt bidragit till att huset ligger i absolut hållbarhetsmässig framkant. Bland annat har byggnaden utrustats med resurseffektiva lösningar såsom PCM-teknik för lagring av kyla, DC-teknik med batterilagring samt solceller som under bygget bidrog till byggelen och som framöver kommer att generera 150 000 kWh miljövänlig el per år.

För att säkra ett så lågt klimatavtryck som möjligt har även samtliga materialval gjorts med stor omsorg. Bland annat består byggnadens stomme av korslimmat trä istället för betonghåldäck och en miljövänligare betong, delvis baserad på slaggprodukter, har använts till källarplanet. Till och med färgen på fasaden har anpassats till en färg utan kadmium och som är nedbrytningsbar.

- A Working Labs klimatpåverkan förväntas bli 15-20 procent mindre än om vi använt traditionella material. Byggnaden spelar en viktig roll i Akademiska Hus förflyttning för att nå en nollvision för vårt klimatavtryck, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

A Working Lab är Akademiska Hus åttonde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Nya Humanisten i Göteborg, Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthuset i Linköping samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Det baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).