Samarbete ledord under seminarium om hälsosamma campus

Torsdag, 26 september 2019

På onsdagseftermiddagen arrangerade Akademiska Hus i samverkan med Stockholms universitet ett seminarium med rubriken Hälsosamma campus - ute är inne. Ett viktigt ledord under dagen var samarbete. Stockholms universitets fastighetsdirektör Lena Lundqvist välkomnar fler och större samarbeten med Akademiska Hus i framtiden. - Jag tror att samarbete genererar en bättre produkt, säger Lena Lundqvist. - Personligen kan jag bara hålla med. Jag tycker att det är trist att göra saker själv. Det är roligare att få göra saker tillsammans med våra lärosäten, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Allt fler unga studenter lider av psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten presenterade ifjol en sammanställning som visade på att varannan student lider av ångest, oro och ängslan.

Enligt SVTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som intervjuat en utredare vid Folkhälsomyndigheten, har lärosäten en viktig roll att axla. Utrederaren Regina Winzer pekade också på områden där Akademiska Hus har möjlighet att vara en positiv kraft i samverkan med lärosäten - hälsosamma campus.

Höstens två första Aha-seminarier som ägt rum i Umeå (11/9) och Stockholm (25/9) har med olika infallsvinklar fokuserat på hälsosamma campus, och särskilt utmärkande vid seminarierna har ordet samarbete varit.

- Vi tycker det är väldigt kul att göra saker tillsammans och har många projekt där vi jobbar tillsammans med vår största fastighetsägare Akademiska Hus. Vi jobbar mycket med vår inre miljö men det finns en del som jag tycker är ganska eftersatt och det är vår yttre miljö, säger Lena Lundqvist.

- Vi jobbar jättemycket med Akademiska Hus men ibland duttar vi lite här och lite där. Jag tycker vi ska tänka på vilka saker som vi gör, att inte göra för små saker och prioritera. Att prioritera handlar om att välja bort. Vi kanske ska fundera på vilka frågor som är viktigast i år, de kommande två terminerna, tillsammans med studenterna för att få igång ett par av uteaktiviteterna, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör vid Stockholms universitet.

- Jag brinner personligen för det här seminariet som har fokus på utemiljöer. Människor mår inte alltid så bra i vårt samhälle och när vi, Akademiska Hus, har så mycket gröna miljöer så blir jag lite fundersam. Ser vi våra gröna miljöer som en resurs eller går vi bara förbi dem? Nyttjar vi miljöerna på något sätt eller tar vi dem för givet? Jag skulle vilja ändra på det och se att vi nyttjar dem i vardagen, säger Magnus Huss.

Lena Lundqvist flikar in:

- Det är precis som du säger. Vi måste ta till vara miljöerna och vi behöver göra det tillsammans. Vi kan inte göra det som ensam aktör. Vi som hyresgäster och ni som hyresvärdar men vi behöver även se till alla verksamheter och inte minst alla studenter som vistas på ett campus. Det är en stor fråga som är superviktig.

Perspektiven som Lena efterlyste representerades under dagen av Ingemar Dahlgren, sektorschef på studenthälsan vid Stockholms universitet och Hanna Mullis, samordnare för lika villkorsfrågor vid Stockholms universitets studentkår. På frågan om vad man tror skulle kunna bidra till mer hälsosamma campus var det utomhusmiljöerna och utökat samarbete som stod högst på agendan.

- Under verksamhetsåret 2019 har vi fyra prioriterade frågor. Ett av dem är att ta studenternas välmående på allvar. Det är väldigt viktigt att ha en utemiljö som främjar välmående och som möjliggör att kunna gå ut året runt, fler parker och grönområden vore jättebra, säger Hanna Mullis.

- Från studenthälsans perspektiv skulle man kunna göra ganska mycket aktiviteter. Det är ingenting vi erbjuder idag men jag har suttit och funderat en del på det nu. Exempelvis gå ut och promenera och skapa tillfällen där studenter kan lära känna varandra, det är många som kommer till oss och känner sig ganska ensamma. Jag tror att vi skulle kunna samarbeta en hel del till med studentkåren när det kommer till aktiviteter utomhus, säger Ingemar Dahlgren.

Under seminariet deltog även Susanne Malmgren, chef för studentbostäder vid Akademiska Hus.

- Jag vill börja med att lyfta att jag tycker att vi gör mycket bra inom bolaget. Vi har inom våra campusplaner en process för hur vi vill göra saker tillsammans med våra lärosäten. Det finns en tydlig uppgift om att titta på det sociala välbefinnandet och identifiera det i varje campusplan för att vi strategiskt ska kunna utvecklas tillsammans med våra lärosäten. Ett projekt som vi satsar mycket på är konsten på våra campus där vi har ett nära samarbete med Statens konstråd. Vi försöker även lägga till aktiviteter och sporthallar för det är en viktig del av välbefinnandet.

- Om vi tittar på boendefrågorna vill jag börja med en liten utblick. Den är framförallt hämtad från Storbritannien, Österrike och Holland. Fastighetsägarna indikerar att det finns en ökad psykisk ohälsa bland de boende. Detta tar man nere på kontinenten om hand på ett lite annorlunda sätt än vad vi gör. Man bemannar receptioner och man vill skapa hem. Man vill se de boende hela tiden, 24 timmar, och se till att man känner att man blir bemött när man kommer in. Så att föräldrar ska vara lugna satsar man på säkerhet, familjekänslan på boendet är en tydlig trend hos internationella studentbostadsaktörer. En större servicepalett än vad vi erbjuder på studentboenden i Sverige.

Från forskningshåll deltog Anna Bengtsson, landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design (SLU), och Susanna Toivanen professor i sociologi vid Mälardalens högskola som forskar om framtidens arbetsplatser och arbetssätt.

- Jag kommer att börja med att prata om evidensen, varför är det viktigt att använda utemiljöerna. Som vi fick höra av Magnus och Lena så är det många som är stressade idag och stressade personer är i behov av grönska och natur för återhämtning. Det finns en hel del forskning som visar på detta. Grönska korrelerar med bättre korttidsminne och koncentrationsförmåga. Det här är alltså en resurs som finns runt omkring oss och något som vi verkligen behöver göra något mer uttav för det är viktigt för återhämtning, säger Anna Bengtsson.

Läs längre intervju med Anna Bengtsson på Ahalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Susanna Toivanen, professorn som varit med och skrivit rapporten Ute är inne - kom igång med kontorsarbete utomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, fokuserade till stor del på arbetsmiljö. Hur jobbar vi, var jobbar vi och vad säger forskningen är mest gynnsamt?

- Den här rapporten tar fasta på forskningen som finns inom fältet. I rapporten finns det tips och råd på exempelvis vad man ska tänka på om man vill testa att arbeta utomhus. Det kan vara något så konkret som att man kollar över sin veckoplanering och funderar över vilka möten man behöver ta inomhus och vilka man lika gärna kan ta utomhus.

Ta del av hela seminariet via klippet i länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster