Vi välkomnar Polarforskningssekretariatet till Sveriges nordligaste campus

Torsdag, 12 september 2019

När regeringen 2017 meddelande att Polarforskningssekretariatet skulle omlokaliseras från Stockholm till Luleå var det många som hoppades på att myndigheten skulle bli en del av Campus Luleå. Två år senare står myndighetens nya lokaler klara – mitt på campus.

Hyresvärden Akademiska Hus fick uppdraget av LTU att färdigställa sekretariatets nya lokaler.

- I februari 2019 fick vi uppdraget att bygga Polarforskningssekretariatets nya lokaler. Totalt blev det en anpassning av 400 kvadratmeter befintlig lokal som skulle stå klar till 30 juni 2019. Vi fick tillgång till lokalen i slutet av februari och hade då fyra månader på oss att bygga. Tiden var knapp, men med bra samarbete och en öppen dialog mellan Akademiska Hus, LTU och våra entreprenörer kunde vi hela tiden komma framåt i processen, säger Robert Nordström, projektledare på Akademiska Hus.

Norrbottens läns landshövding Björn O. Nilsson talade på invigningen tillsammans med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Polarforskningssekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt.

När myndighetens tio medarbetare gått hem för dagen kommer sekretariatets egen isbjörn Majbjörn (se bild) vakta lokalerna tills förste man är på plats nästa arbetsdag.