Till navigation Till innehåll (s)

A Working Lab startskott för klimatanalys vid byggprojekt

Torsdag, 3 oktober 2019

awl_trastomme.png

Ett av målen under uppförandet av innovationsarenan och kontorsbyggnaden A Working Lab i Göteborg har varit att minska klimatpåverkan i byggskedet så väl som under drift. För att kunna följa upp och påverka vårt avtryck har Akademiska Hus tillsammans med White Arkitekter genomfört en klimatberäkning av byggprojektets koldioxidavtryck. Nu är rapporten klar och visar på en kraftigt minskad klimatpåverkan tack vare de materialval som gjorts.

Klimatberäkningen, som är den mest genomgripande som Akademiska Hus genomfört i samband med ett byggprojekt, visar att A Working Labs klimatpåverkan uppgår till cirka 2 100 ton koldioxid. Siffran är låg vilket enligt rapporten beror på en rad smarta materialval som sammantaget har bidragit till en minskad klimatpåverkan med cirka 15-20 procent jämfört med om mer traditionella material hade använts.

- Målet var att sänka projektets klimatbelastning avsevärt och det har vi lyckats med! Genom initiativet har vi dessutom ställt både nya krav och frågor till inblandade parter vilket bidragit till en generell kunskapshöjning vad gäller koldioxidavtryck, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Klimatanalysen är genomförd utifrån en beräkning av koldioxidutsläpp från grund, stomme och klimatskal under byggproduktionen. Till stor del har den indata som använts baserats på så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration, miljövarudeklarationer) vilket ställt nya krav på redovisning av klimatpåverkan vid upphandling av material.

Nollvision för klimatavtryck

Fler klimatberäkningar kommer att göras för andra nybyggnationer vilket blir en viktig del i Akademiska Hus mål om att bli klimatneutrala. Målsättningen ska nås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045. För projektverksamheten ligger fokus på att utveckla processer kopplade till styrning och uppföljning av projektens klimatpåverkan, exempelvis genom att ta beslut kring konstruktionslösningar baserat på klimatpåverkan, att förtydliga beställarkrav kring utförande samt att ha en kontinuerlig iver för att finna klimatsmarta lösningar som likväl fyller kundernas behov.

- Projektet A Working Lab är ett gott exempel där gemensam klokskap lett fram till nya lösningar som gör skillnad och bidrar till hållbara val med minskad klimatpåverkan, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Byggnaden A Working Lab

A Working Lab är - en helt unik plats för innovation som utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts. Bygget av de nära 12 000 m² stora lokalerna har pågått sedan i juni 2017 med målsättningen att skapa en byggnad med hållbarhet som en del av husets DNA och som klarar de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.