Akademiska Hus är med i Open House Stockholm

Torsdag, 3 oktober 2019
Gå en konstvandring på Frescati eller se Reaktorhallen på KTH campus. Den 4-6 oktober pågår Open House i Stockholm, där allmänheten får chans att besöka miljöer de vanligen inte visats i eller har tillgång till.


Den 5 oktober vid Stockholms universitet, Fresacti, visas arkitektur av David Helldén och Ralph Erskine, som båda låtit naturen bli del av deras byggnader. Besökare kommer också kunna ta del av konstverk som vill förändra vår upplevelse av det offentliga rummet.

4-5 oktober öppnar Reaktorhallen portarna. 25 meter under markytan på KTH Campus fanns en gång Sveriges första kärnreaktor – R1. Den var inte bara vår första reaktor, utan även Sveriges första avställda och avvecklade kärnreaktor. Nu används den friklassade reaktorlokalen av KTH som kreativ mötesplats.

Akademiska Hus stöttar Open House

Akademiska Hus stöttar festivalen som vi ser som ett viktigt bidrag för att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm.