Byggstart för ombyggnad av M-huset i Lund

Fredag, 11 oktober 2019
Det drygt femtio år gamla M-huset ska uppdateras till en attraktiv och långsiktigt hållbar studie- och forskningsmiljö för medarbetare och studenter vid Lunds tekniska högskola, LTH. Ett symboliskt första spadtag togs av LTHs prorektor Annika Mårtensson och Akademiska Hus marknadsområdesdirektör Åsa Henninge den 10 oktober.

Illustration av den nya östra entrén. Bild: Sweco Architects

Det är en omfattande renovering, om- och tillbyggnad som nu startat. Nya, effektiva, flexibla ytor ska öppnas upp för att öka möjligheten för möten, till exempel skapas ett välkomnande studielandskap med variationer av studieplatser, som sträcker sig mellan husets tre entréer genom hela byggnaden. I den så kallade södra apparathallen byggs nya laboratorier för bland annat robot-, batteri- och likströmsforskning. Totalt ska ett 60-tal laboratorier byggas om och rustas upp. Stort fokus ligger också på att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivare energianvändning i hela byggnaden.


- Vi är otroligt glada att vi äntligen kommit till M-huset och en uppdatering till dags dato eller faktiskt till framtiden. Med M-huset kommer vi skapa ett helt nytt studielandskap, vi kommer göra nya typer av lärandemiljöer och vi kommer totalrenovera de befintliga lab- och utbildningslokalerna. Man kan säga att det är en total makeover men vi kommer bevara huset. Det är en gedigen byggnad med mycket goda kvaliteter, säger Åsa Henninge, Akademiska Hus.


Två helt nya undervisningslokaler för pedagogik som bygger på aktivt lärande kommer att byggas i samband med ombyggnaden. Dels i dagens Ångpannehall och dels genom en helt ny tillbyggnad som går under namnet Teknodromen.

Den tillbyggda undervisningssalen Teknodromen kommer bli en ny lärandemiljö för hela LTH. Bild Sweco Architects

– För LTH är det viktigt att våra lokaler håller hög kvalitet och att de ger våra forskare, lärare och studenter goda förutsättningar för sitt arbete. Det känns mycket bra att vi nu kan skapa nya typer av lokaler för undervisning och studierum för våra studenter för att ge studenterna de bästa lärandemiljöerna, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH och ordförande för styrgruppen för M-husets renovering.


Projektet omfattar 24 400 kvadratmeter, det vill säga i princip hela M-huset med undantag för delar av den så kallade norra apparathallen. Akademiska Hus investerar 499 miljoner kronor i projektet. Ombyggnationen startar i liten skala under hösten 2019 och i början av sommaren 2020 drar de större arbetena igång. I juni 2022 ska renovering, om- och tillbyggnader vara klara.