Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Chef Datahantering och analys
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Ny Teknik uppmärksammar A Working Lab

Onsdag, 27 november 2019

awl_atrium.jpg

Det är ett kontorshus i branschens framkant gällande energi, teknik och lärandemiljöer. Tidningen Ny Teknik lyfter nu fram flera av de 16 innovationsprojekt som A Working Lab gett möjlighet till. Bland annat den första storskaliga användningen av saltlager.

När ett material går från en fas till en annan tas energi upp respektive frigörs. Exempelvis när is smälter till vatten. Den energin vill Akademiska Hus hitta effektiva sätt att använda i sina fastigheter och i och med bygget av kontorshuset A Working Lab i Göteborg tog vi chansen. 

Unikt i sitt slag 

Tekniken PCM (Phase Change Materials) har funnits länge och Chalmers har under många år forskat på hur olika fasändringsmaterial kan fungera i ett energilager. När A Working Lab skulle byggas på Chalmersområdet kändes det därför naturligt för Akademiska Hus att tillsammans med Chalmers använda huset som en storskalig testbädd för PCM-teknik. 

– Tack vare vår närhet till och vårt goda samarbete med Chalmers har det här projektet blivit möjligt. För oss och i vår roll som fastighetsbolag är det så klart extra intressant att få möjlighet till samverkan med forskare där vi tillsammans kan testa det senaste inom en hållbar fastighetsdrift, säger Per Löveryd, energiingenjör Akademiska Hus. 

Tidningen Ny Teknik beskriver det som en av de första storskaliga anläggningarna där fasförändringsmaterial används som energilager. Innanför lådans väggar finns en saltlösning som kan absorbera energi när den stelnar, eller avge energi när den går tillbaka till flytande form. Saltlagret fungerar som en slags buffert för att minska effekttopparna i A Working Labs kylsystem. Ambitionen är att nå en effektreduktion på 25 procent.  
 
– Tittar du på forskningen kring fasförändringsmaterial finns det jättemånga publikationer. Alla säger att det är ett bra sätt att bygga ett värmelager på, och att det blir mycket mindre än ett vattenbaserat lager. Men tittar du på applikationer finns bara ett fåtal, och ännu färre i full skala, säger Angela Sasic Kalagasidis till Ny Teknik, biträdande professor i byggnadsfysik på Chalmers.  

Hög förändringstakt  

Innovationsprojekten som initierades i samband med starten av A Working Lab spänner brett över områden inom energi, teknik och lärandemiljöer. Alla branscher, företag och myndigheter behöver förhålla sig till en mer digital värld. Peter Karlsson är innovationsledare på Akademiska Hus och han poängterar i Ny Teknik att vår position är särskilt spännande, eftersom vi befinner oss i gränslandet mellan två branscher där mycket förändring sker samtidigt.  
 
– Många säger att fastighetsbranschen ligger efter inom digitalisering. Utbildningsväsendet befinner sig i en stor förändring. Vi finns mitt i båda de branscherna, säger Peter Karlsson som är innovationsledare på Akademiska Hus till Ny Teknik.