Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus siktar mot guld

Torsdag, 12 december 2019

hållbarhet.jpg

Som ett steg i att nå en nollvision för sitt klimatavtryck ska alla Akademiska Hus nybyggnationer från och med nu certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Även vissa av bolagets pågående nybyggnadsprojekt kommer att uppgraderas för att möta det nya kravet. För Akademiska Hus större ombyggnationer gäller minst nivå Silver.

Klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar och hållbarhet har varit ett prioriterat fokusområde för Akademiska Hus i mer än 20 år. Sedan 2011 har alla Akademiska Hus nybyggnadsprojekt samt större ombyggnader certifierats enligt Miljöbyggnad med lägsta nivå Silver. Genom åren har bolagets hållbarhetsambitioner stärkts, förväntningarna från kunder och ägare har ökat och den tekniska kompetensen har utvecklats. Idag är också Miljöbyggnad Guld ett kriterium för grön finansiering av nya byggnader. Sammantaget bidrar detta till att Akademiska Hus nu höjer ribban och satsar på att uppnå Guldnivån vid all sin nybyggnation. 

För att kunna gå i bräschen och vara en hållbar förebild har Akademiska Hus sedan ett år tillbaka satt offensiva mål om klimatneutralitet. Visionen ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 samt en klimatneutral projektverksamhet till 2045. Den största utmaningen ligger i det sistnämnda delmålet.

- Klimatavtrycket från våra byggprojekt står för en omfattande del av vår totala miljöbelastning och vi måste ställa om vår byggprocess för att ta mer klimatsmarta beslut och välja konstruktionslösningar, system och material med låg klimatbelastning. Detta är ett omfattande arbete med många nya utmaningar där vi behöver samla ny kunskap och erfarenhet och därför behöver vi tiden fram till 2045 för att nå målet. Arbetet med Miljöbyggnad är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Akademiska Hus äger och förvaltar i nuläget åtta byggnader som uppnår Miljöbyggnad Guld. Dessa är A Working Lab och Nya Humanisten i Göteborg, Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthuset i Linköping samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan i Stockholm.

Vad är Miljöbyggnad?

 Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och utgår från svenska regler och byggpraxis. Systemet fokuserar på områdena Energi, Material och Inomhusmiljö - faktorer som är viktiga för att erhålla en god miljöprestanda för byggnaden för såväl människa som byggnad. En nyproducerad byggnad kan få betyg Brons, Silver eller Guld. Att certifiera en byggnad på guldnivå borgar för en hög miljöprestanda och genomtänkta lösningar som skapar värde, idag och i framtiden.

Systemet Miljöbyggnad ägs och utvecklas löpande av Sweden Green Building Council (SGBC) som också är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande. Akademiska Hus är medlem och en av grundarna av SGBC.