Kerstin Lindberg Göransson: ”2019 – året då vår innovationsstrategi blev till verklighet”

Tisdag, 17 december 2019

December är en tid på året då mycket ska hinnas klart. Projekt ska avslutas innan årets slut, bokslut ska göras och dessutom alla förberedelser hemmavid inför helgerna. När lugnet väl lägger sig är det därför viktigt att stanna upp och se tillbaka över allt vi har åstadkommit tillsammans. För Akademiska Hus del har 2019 inneburit en lång rad händelser som ligger i linje med våra klimatmål och vårt uppdrag, att tillsammans med våra kunder stärka Sverige som kunskapsnation.

Ett innovativt år 

Fastighets- och utbildningsbranschen står båda inför förändringar i och med digitaliseringen. För att rusta oss för dessa förändringar har vi sedan några år arbetat utifrån en innovationsstrategi, som syftar till att göra oss mer rörliga inom områden som energi, teknik och lärandemiljöer. 2019 blev året då vår innovationsstrategi på ett mycket tydligt sätt omsattes till verklighet, vilket har manifesterats genom en lång rad projekt. Många av dem har på ett eller annat sätt koppling till A Working Lab, vårt nya kontorshus vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg. De första hyresgästerna flyttade in tidigare under hösten. Hela 16 innovationsprojekt drev arbetet framåt i ett samverkansprojekt där vi utmanade gränserna för hur ett byggprojekt ska gå till. Att arbeta genom en innovationsprocess i ett byggprojekt har varit lärorikt för oss och för våra samverkanspartners och det har också varit nyckeln till att vi idag kan säga att vi skapat ett hus i framkant när det gäller energi, teknik och lärandemiljöer.    

Nytt koncept för co-working på campus

Vi har under 2019 breddat vårt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapar vi  förutsättningar för helt nya sätt att forska, arbeta och studera i våra campusnära lokaler. Det pågår flera initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Först ut att slå upp portarna var “A Working Lab – Johanneberg Science Park” vid Chalmers i Göteborg, som öppnade hösten 2019. Under 2020 lanserar vi även co-working på andra platser såsom på Campus Umeå, vid Umeå universitet och på Campus Solna, vid Karolinska Institutet. 

Fortsatt utveckling av framtidens lärandemiljöer  

Vi märker ett brett intresse för utveckling av lärandemiljöer som ger stöd till mer flexibla pedagogiska metoder. Inte minst är detta tydligt i vår intervjuserie med rektorer runt om i landet, där det ofta ges uttryck för att de traditionella hörsalarna för visso fortfarande är viktiga för verksamheten, men att behovet av rum som underlättar ett mer studentaktivt lärande ökar. Vi behöver tillsammans arbeta för att ställa om lokaler utifrån detta förändrade behov. Under 2020 ser vi fram emot att öppna vårt första Learning Lab i Göteborg (i AWL vid Johanneberg Science Park). Här kommer både våra kunder och vi själva kunna lära oss mer om hur digitala verktyg, inredning, ljus, ljud och andra miljöskapande faktorer kan påverka lärande, kreativitet och resultat. Insikter som kommer att vara värdefulla i vårt fortsatta arbete med att utveckla lärandemiljöer runt om i landet. 

Vägen mot klimatneutralitet och halverad mängd levererad energi 

Vårt arbete för att nå klimatneutralitet kommer att fortsätta under 2020. Det är i dialogen med våra kunder och i vardagen som vi hittar samverkansmöjligheter och idéer för framtiden. Under 2019 har vi infört microfeedback vid felanmälan och under 2020 lanserar vi också den mobila applikationen “Mitt Campus”, ett verktyg som utvecklar vår kunddialog och ger oss svar på hur vår service fungerar.

Ett viktigt beslut som vi tog under 2019 är att all vår nybyggnation framöver ska uppnå Miljöbyggnad Guld och vi kommer även att fortsatta vår satsning på förnybar energi, såsom solceller. Vi genomför en energikartläggning över vårt fastighetsbestånd som har engagerat många medarbetare runt om i hela landet. Målet är hitta åtgärder för att ta oss hela vägen till vårt mål - att halvera mängden levererad energi med 50 procent till 2025.

Vill slutligen önska er alla god helg och ett gott nytt år!