Life science-satsningen på Campus Solna fortsätter genom mångmiljoninvestering

Måndag, 16 december 2019

Campus Solna och den närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. För att ge nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa möjlighet att etablera sig på området investerar Akademiska Hus nu 275 miljoner kronor i att bygga om Retziuslaboratoriet.

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden. Området, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna, utvecklas till en levande ny stadsdel med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här går även samhälle, universitet och näringsliv samman för att skapa navet i Stockholmsregionens life science-kluster med fokus på forskning och vetenskap som förbättrar människors liv och hälsa.

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, uppstod en unik vakans om 45 000 m2 som ger en möjlighet för nya företag att etablera sig på området. I nära samarbete med Karolinska Institutet öppnar Akademiska Hus upp Campus Solna för nya aktörer, och som ett led i det arbetet fortsätter satsningen genom att Akademiska Hus investerar 275 miljoner kronor i att bygga om det cirka 24 000 m2 stora Retziuslaboratoriet. Här skapas toppmoderna kontors- och labbmiljöer som med sitt strategiska läge i direkt anslutning till Karolinska Institutet även ger närhet till en rad andra myndigheter, företag och organisationer – alla med en koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. 


– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Genom att bygga om Retziuslaboratoriet ser vi fram emot att kunna erbjuda flera nya aktörer möjlighet att flytta till området och ta del av de centrala mötesplatser som skapas där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.  

Stark efterfrågan

I dagsläget arbetar, studerar och forskar mer än 4 000 personer på Campus Solna. Intresset för att flytta sin verksamhet till området är stort ochAkademiska Hus har redan signerat avtal med flera företag som nu har eller inom kort kommer att flytta sina verksamheter till Campus Solna. Några av dessa är det globala life science-företaget Bayer, som i april 2019 tillträdde sitt nya huvudkontor på campusområdet.Även det svenska biotechföretaget Affibody har flyttat sin verksamhet till området samt Waters, ett av världens ledande företag inom avancerad instrumentteknik för life science, material- och livsmedelsteknik, som har flyttat sitt svenska huvudkontor till Campus Solna.

Ombyggnaden av Retziuslaboratoriet beräknas starta våren 2020. Inflyttning planeras kunna ske mellan slutet av 2020 och 2022.