Självkörande bussar är snart verklighet på Campus Valla

Tisdag, 10 december 2019

I fredags den 6 december hölls en pressträff för de nya självkörande elbussarna på Campus Valla i Linköping. I samband med träffen testkördes bussarna i en slinga mellan universitetsområdet och Vallastaden.

Den första självkörande bussen kommer till en början att trafikera en två kilometer lång sträcka mellan Campus Valla och Vallastaden.

– Bussen är rullande bevis på ett framgångsrikt samverkansprojekt som kommer att göra nytta för vårt samhälle. Jag är också säker på att många kommer att tycka att det är skönt att kunna få skjuts genom campus, säger rektor Helen Dannetun på Linköpings universitet.


Corson - perfekt plats för forskningsprojektet

Ett Campusområde som Campus Valla är komplext. Fotgängare och cyklister samsas om plats, bland annat på Corson som är huvudleden genom hela campus. Eftersom Corson är lika mycket ett vistelserum som en gata blir den en god utmaning för de självkörande bussarna som kommer att rulla här, vilket gör att projektet kommer att kunna samla in mycket relevant data på den mångfacetterade yta som Corson utgör.

– Akademiska Hus upplåter mark och busshållplatser för att forskningsprojektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Som mark- och fastighetsägare är vi väldigt glada över möjligheten att bidra i ett spännande och unikt projekt som för oss en bit närmre ett samhälle där kollektivresor kan göras med autonoma fordon, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Bussen tar 10–13 passagerare och har en kundvärd ombord som också övervakar körningen. Det är gratis att åka med bussen, men då detta görs på prov är de inte idag en del av den ordinarie kollektivtrafiken. För allmänheten öppnar bussarna dörrarna först i januari.

De självkörande bussarna är en del av Ride the future, ett rullande forskningsprojekt för att testa hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar. Ride the future genomförs i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Science Park Mjärdevi, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.

Självkörande buss på Campus Valla
De självkörande bussarna är en del av Ride the future, ett rullande forskningsprojekt på Campus Valla för att testa hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar.