Linköpingskontoret vinnare i energitävlingen 2019

Måndag, 3 februari 2020

Kontoret i Linköping kammade hem priset i 2019 års energitävling efter en knivskarp duell mot Umeåkontoret. Linköping minskade sin energianvändning med 35 procent, tätt efter kom Umeåkontoret med drygt 30 procents minskning.

I 2019 års energitävling skulle Akademiska Hus lokala kontor spara så mycket elenergi som möjligt genom olika el-effektiviserande åtgärder, tävlingen gällde endast Akademiska Hus interna verksamhet. Det totala resultatet visade att våra lokala kontor ute i landet sparat 125 000 kWh el vilket motsvarar tio procent av vår köpta elkraft till dessa byggnader.

- Baserat på resultatet av vår interna tävling kan vi konstatera att det finns en effektiviseringspotential på mellan 30-35 procent i många byggnader. Genom att fokusera på frågan och förändra beteenden kan vi effektivisera några procent utan att vara medvetna om det, säger Patrik Holmgren, processledare Energi och teknik.

 

Engagemang och medvetenhet, ett vinnande koncept

I Linköping har engagemang varit avgörande för resultatet eftersom en del av de effektiviserande åtgärderna har inneburit en beteendeförändring. En ”leave-office-funktion” gör att man kan släcka skärmar, datorer och annan utrustning på kontoret när man går för dagen och de höj- och sänkbara skrivborden visade sig ha 11 watt ”stand-by” förlust. Styrning av belysning, ändrade drifttider och förändrade börvärden är några andra vinnande åtgärder. Solceller valde kontoret inte att satsa på med motiveringen att det kändes ”lite för enkelt”.

Vi har nyttjat våra kontorsmöten som vi har månadsvis till att öka medvetenheten genom information om t.ex. vikten att släcka efter sig på kontoren och att stänga skärmarna i mötesrummen, säger Magnus Öhrman, gruppchef Energi och teknik.

 

Årets energitävling 2020 har startat!

I årets energitävling handlar det om att fastighetsområdena ska samla poäng genom att genomföra energiåtgärder kopplade till energiplanen och samtidigt minska köpt energi. Årets tävling gäller inte bara våra egna kontor utan alla byggnader och verksamheter. Om ett fastighetsområde färdigställt åtgärder till en volym av 3 500 MWh så ger det 3,5 poäng. Om utfallet på köpt energi samtidigt varit -3,5% under året ger detta ytterligare 3,5 poäng, totalt alltså 7,0 poäng i tävlingen.

- Det finns många utmaningar att lösa men det är också vitsen med årets energitävling, samarbetar vi inte kring beslut och resurser får vi mindre tid till åtgärder. Har vi inte ordning och reda i våra byggnaders energidrift så kommer inte våra övriga åtgärder att ge resultat. Årets energitävling kommer att utmana oss, men jag vet att vi klarar det, säger Patrik Holmgren.

 

Energitävling 2020 pågår hela året 2020 och avslutas 2020-12-31.