För mer information:

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se
Kerstin Lindberg Göransson
Vd
070 891 61 10
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Bokslut 2019: Högre värdeförändringar ger ökat resultat

Tisdag, 18 februari 2020

Akademiska Hus visar ett ökat driftöverskott och resultat 2019 jämfört med föregående år. Under året har bolaget fokuserat på en rad innovations- och utvecklingsprojekt, flera av dem med koppling till Akademiska Hus nya kontors- och innovationsarena i Göteborg.

Bokslutskommunikén 2019 i sammandrag:

HELÅRET  

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 050 Mkr (5 928).
  • Driftöverskottet uppgick till 4 121 Mkr (3 938), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,0 procent.
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 589 Mkr (3 592).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 3 872 Mkr (2 585) vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 4,7 procent (3,4).
  • Total finansieringskostnad uppgick till -880 Mkr (-628) varav värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -503 Mkr (-360).
  • Resultatet före skatt uppgick till 6 957 Mkr (5 818) och periodens resultat till 5 658 Mkr (5 314).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 3 266 Mkr (2 842).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 4,9 procent (5,1).
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2020 en utdelning om 1 905 Mkr (1 663).

Det råder fortsatt en stark efterfrågan på kunskapsmiljöer. Under året har Akademiska Hus  färdigställt Studenthuset vid Linköpings universitet där bolaget har investerat 460 miljoner kronor i ett nytt centralt nav på Campus Valla. Ett annat exempel är nya Humanisten vid Göteborgs universitet, där Akademiska Hus har satsat cirka 800 Mkr på en 32 000 kvadratmeter stor om- och tillbyggnad som gör att den Humanistiska fakulteten kan samlokalisera större delen av verksamheten.

Akademiska Hus har som mål att bli helt klimatneutrala. 2019 tog bolaget ett beslut att nybyggnationer framöver ska uppnå Miljöbyggnad Guld vad gäller miljöer för högre utbildning och forskning. Under året blev campus Albano i Stockholm det första campusområdet i landet som certifieras enligt Citylab.

Under 2019 emitterade Akademiska Hus sin första gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Kunskapssverige var stort och emissionen omfattade totalt 1 500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Centre for International Climate Research), som gav ramverket den högsta möjliga ratingnivån - mörkgrön.

Fastighets- och utbildningsbranschen står inför förändringar i och med digitaliseringen. För att rusta sig för dessa förändringar och säkra sin framtida relevans har Akademiska Hus under 2019 fokuserat på en lång rad innovations- och utvecklingsprojekt som stärker kärnverksamheten. Flera av dem har koppling till A Working Lab, bolagets nya kontorshus och innovationsarena vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg. Byggnaden stod klar under hösten och ligger i absolut framkant vad gäller energi, teknik och lärandemiljöer.

- 2019 blev året då vår innovationsstrategi på ett tydligt sätt omsattes till verklighet. Vi har även breddat vårt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept och varumärke för co-working, makerspace och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapar vi förutsättningar för helt nya sätt att forska, arbeta och studera i våra campusnära lokaler, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.