Marköverenskommelse möjliggör utveckling av det kunskapsintensiva Ultuna

Tisdag, 25 februari 2020

Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus har ingått en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. För Akademiska Hus innebär överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, att vi tillsammans med lärosätet kommer att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus på Ultuna.

Bakgrunden till överenskommelsen är det avtal om ”Uppsalapaketet” med bland annat bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar som ingåtts mellan kommunen, regionen och staten. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus gemensamt tagit fram och enats om ett förslag där flera intressen balanseras och som lägger grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna. 

Överenskommelsen innebär att Uppsala kommun kommer att köpa mark i nordvästra Ultuna som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. SLU kommer att få den obebyggda marken i södra Ultuna av Akademiska Hus och i utbyte får Akademiska Hus området mellan centrala Campus och Dag Hammarskjölds väg i väster av SLU. SLU säljer också mark i Nåntuna till Uppsala kommun.

Sammanlagt innebär överenskommelsen att Akademiska Hus får möjlighet att tillsammans med SLU utveckla ett mer koncentrerat campus för lärosätet och Green Innovation Park. SLU får rådighet över forsknings- och utbildningsmarker och Uppsala kommun får möjlighet att skapa de bostäder som krävs för fyrspårsöverenskommelsen.

- Vi är väldigt glada över att teckna en avsiktsförklaring som ska främja såväl Ultunas som Uppsalas framtid. Genom markbytet kommer vi tillsammans med lärosätet att kunna skapa ett än mer sammanhållet campus, där SLU kan utvecklas samtidigt som vi säkrar att området vid Green Innovation Park kan få ett ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Beslut om godkännande av intentionsavtalet har tagits i kommunstyrelsen och i SLU:s styrelse. Det krävs också beslut i Akademiska Hus styrelse, vilket väntas tas under våren 2020. Överenskommelsen kommer därefter att behandlas av regeringen och ett formellt beslut väntas under hösten 2020.