Utställning om Näckrosen i Göteborg

Onsdag, 26 februari 2020
Mycket kommer att hända i Näckrosenområdet de närmsta åren när Göteborgs universitetet satsar på konst, kultur och humaniora och tågtunneln Västlänken byggs . Nu kan du besöka en utställning som berättar om områdets fysiska utveckling.

Med sitt läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i Göteborg är Näckrosenområdet både en central och lite undanskymd universitetsmiljö. Parken är uppskattad av göteborgarna och många studenter har genom åren lärt känna platsen under sin studietid vid Göteborgs universitet.

Under de kommande åren kommer Näckrosenområdet att förändras och nu finns en utställning på plats som beskriver planerna. Syftet är att studenter, medarbetare, kringboende och andra som rör sig i området på ett tillgängligt sätt ska få helhetsbilden kring vad som planeras i området.

Med avstamp i världsutställningen 1923 kan Näckrosen beskrivas som ett område i ständig utveckling. Sedan dess har omvandlingen mot ett centralt universitetsområde skett successivt. 1984 stod den ursprungliga Humanisten-byggnaden klar, Artisten öppnade 1995 och så sent som december 2019 stod nya Humanisten klar.

Nu står Göteborgs universitet och Akademiska Hus mitt i nästa utvecklingssprång för området med en gemensam vision om Näckrosen som en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

Planering pågår för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten och en arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst är i full gång. En uppgång från Västlänken station Korsvägen finns med i planerna på en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten. Det är med andra ord mycket på gång i universitetsområdet Näckrosen, men allt sker inte samtidigt.

Utställningen är uppdelad i fyra delar och är placerad på lika många platser: Utomhus utanför Artisten samt inomhus i entréerna till Artisten, UB och Humanisten. Delarna fungerar både för den som vill veta mer om ett enskilt projekt, men också för den som vill ta en promenad mellan de olika delarna.