Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ove Eriksson
Projektchef
070 516 74 43
ove.eriksson@akademiskahus.se

Akademiska Hus och NCC vinner pris för säker arbetsmiljö

Tisdag, 31 mars 2020

Angstrom_exterior_1100.jpg

Organisationen Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar arbetsteam som har gjort skillnad gällande den absolut viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag. Idag står det klart att Akademiska Hus tillsammans med NCC kammar hem vinsten för sitt omfattande säkerhetsarbete vid utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Håll Nollans arbetsmiljöpris delas ut för andra året i rad och ska inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av ett arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. I år nominerades 17 olika team som representerar hela kedjan i ett byggprojekt: byggherrar, entreprenörer och leverantörer. Priset för 2020 går till teamet i Nya Ångström etapp 4, ett byggprojekt som uppförs åt Uppsala universitet och omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter. Bakom det lyckade säkerhetsarbetet står byggherren Akademiska Hus tillsammans med entreprenören NCC.

Juryns motivering lyder ”Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.”

- Förutomen säkerarbetsmiljö bidrar ett fokuserat arbetsmiljöarbete också till mer ordning och reda på bygget och effektivare processer. Det känns extra roligt att få ta emot detta pris som ett kvitto på att vårt arbete har nått goda resultat som kan inspirera andra i branschen, säger Hayar Gohary, projektdirektör för Akademiska Hus.

Viktig del av hela byggprocessen

För att alla som är involverade i bygget av Nya Ångström ska känna ansvar för arbetsmiljöarbetet har stor vikt lagts på att skapa en positiv dialog kring arbetsmiljöfrågor, där den psykosociala arbetsmiljön har stått i fokus. Arbetsplatsen har kännetecknats av hög närvaro och god trivsel och på så vis har arbetsmiljöarbetet kunnat utökats från att tidigare främst vara kopplat till det fysiska utförandet till att bli en del i hela byggprocessen. Teamet från Akademiska Hus och NCC har också med hjälp av exempelvis säkerhetsronder, arbetsmiljö-workshops och övningar med närliggande verksamheter, bidragit till att underleverantörer och medarbetare vid Uppsala universitet har involverats och fått ökad medvetenhet om projektets arbetsmiljöarbete.

- Vi har upprättat processkartor som beskriver vårt arbetssätt genom hela byggprocessen; från projektering och inköp till produktion och överlämnande. Det har bidragit till att vi lättare kan se arbetsmiljöarbetet i ett större sammanhang, säger Henrik Roos, platschef på NCC.

Under projektet har AI-teknik testats för att öka säkerheten. Detta genom ett samarbete med bland annat Microsoft. Med hjälp av kameror i tornkranarna och avancerad mjukvara kan människor och fordon som befinner sig i högriskområde upptäckas och på sätt kan ökad säkerhet skapas vid tunga lyft.

Löpande utvärdering av resultatet

Akademiska Hus och NCC utvärderar och analyserar löpande arbetsmiljöarbetet genom så kallade Prifloatmätningar. Vid den senaste mätningen skickades en enkät ut till cirka 100 representanter hos beställare, hyresgäst/brukare, projektörer, huvudentreprenör och underentreprenörer.

- Mätningarna visar att vi nu är uppe på nivåer i absolut högsta klass. Särskilt glädjande är att resultatet blir bättre ju komplexare och mer omfattande skede som projektet är i. Vi hoppas framöver kunna dela med oss av vårt arbetsmiljöarbete genom att hålla studiebesök och föreläsningar, säger Ove Eriksson, projektchef på Akademiska Hus.