Sverigepremiär för två självkörande bussar i Linköping

Tisdag, 10 mars 2020
Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den officiella invigningen rum på Campus Valla i Linköping. Särskilt inbjudna och pressen fick chans att åka på premiärtur.

Ride the future

Genom projektet kommer samarbetspartnerna kunna studera hur två olika självkörande fordon interagerar med varandra, testa två olika teknologier och utvärdera dem i flera situationer, en premiär i Sverige.

 Att självkörande fordon nu börjar rulla i Linköping är ett viktigt steg mot framtidens smarta och hållbara städer. Vi är jättestolta över projektet och det känns dessutom lite extra roligt att vara pionjär i utvecklingen av självkörande mobilitetslösningar. Vi hoppas kunna uppmuntra fler att testa sina innovativa lösningar i Linköping, säger miljökommunalråd Muharrem Demirok (C), Linköpings kommun.

”Ride the future” är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen och underlätta för fler att resa kollektivt.

Kostnadsfritt och fossilfritt att åka med bussarna

Minibussarna kör på el och tillverkas av de franska fordonstillverkare Navya och EasyMile. Minibussarna rymmer mellan 10–13 passagerare vardera och kör en 2,1 kilometer lång slinga med totalt 8 hållplatser inom Linköpings universitetsområde.

 Bussen är rullande bevis på ett framgångsrikt samverkansprojekt som kommer att göra nytta för vårt samhälle. Nu lyfter vi hakan och visar återigen att Linköpings Universitet är ett ledande universitet i Sverige som vågar satsa på nya innovativa lösningar och deltar i framtidens utveckling, säger Peter Värbrand, vicerektor på Linköpings Universitet.

En säkerhetsförare finns ombord för att övervaka körningen, ta emot och ge service till resenärerna.

– Akademiska Hus upplåter mark och busshållplatser för att forskningsprojektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Som mark- och fastighetsägare är vi väldigt glada över möjligheten att bidra i ett spännande och unikt projekt som för oss en bit närmre ett samhälle där kollektivresor kan göras med autonoma fordon, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

De självkörande bussarna är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.


Bussarna är härmed invigda! De självkörande bussarna är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken.