Accelerator konsthall nominerat till ROT-priset 2020

Onsdag, 8 april 2020
Manne Siegbahn-laboratoriet på Frescati byggdes om till en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor och invigdes 2019. Arenan – Accelerator – bildar en plats där akademi och allmänhet kan mötas, nu är konsthallen nominerat till ROT-priset.

Byggnaden från 1930-talet har ursprungligen använts för experimentell fysik. Idag huserar flera av Stockholms universitets kultur- och estetik-verksamheter på den här delen av campus. Om- och tillbyggnaden av Accelerator har förvandlat den tidigare laboratoriemiljön i underjordiska lokaler till en framåtblickande mötesplats för studenter, anställda och allmänheten där man kan ta del av utställningar, seminarier, café och restaurang. Nu står det klart att Accelerator är en av fem nominerade när Stockholms Byggmästareförening utser ROT-priset för 2020.

Om ROT-priset

Priset uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och de nominerade bidragen till ROT-priset ska alla vara goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.


Årets vinnare koras under ett frukostseminarium i Kulturhuset i Stockholm. På grund av situationen med Coronaviruset (covid-19) kommer prisutdelningen att ske under hösten 2020.