Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus gör mångmiljoninvestering i Lund

Måndag, 4 maj 2020

Forum_Medicum_systemhandling_eksterior_Henning_Larsen_med_logoer_1000.jpg

Akademiska Hus investerar cirka 820 miljoner kronor i en ny byggnad vid Lunds universitet. Det nya Forum Medicum möjliggör en samlokalisering av medicinsk och hälsovetenskaplig utbildning och forskning och blir en viktig del i den Medicinska fakultetens framtida utveckling. Byggprojektet är en av de största satsningar som universitetet och Akademiska Hus någonsin gjort tillsammans.

Det nya Forum Medicum omfattar cirka 16 000 kvadratmeter och är en till- och ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund. Syftet med den nya byggnaden är att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor och att ta till vara värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Forum Medicum kommer också att bidra till en önskad förtätning av stadsmiljön längs Sölvegatan och till utvecklingen av det så kallade Kunskapsstråket i Lund.

- Forum Medicum är ett mycket spännande projekt på flera sätt. Genom den nya byggnaden skapas ett sammanhållet medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum som möter framtidens behov av flexibla, aktivitetsbaserade miljöer för forskning och utbildning. Samtidigt gör vi hela bebyggelsen och platsen vid Sölvegatan öppnare och mer inbjudande för alla Lundabor, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Ombyggnadsdelen omfattar tre huskroppar och innehåller en av de större utmaningarna i projektet - en tilldockning till det befintliga BMC-komplexet samt en påbyggnad. Tillbyggnaden kommer att ha publika utrymmen i bottenplan och fem våningar för undervisning och kontor samt en mindre, indragen takvåning. Med café eller restaurang och entréer i olika riktningar skapas en välkomnande miljö för de som ska på föreläsning, till sin arbetsplats eller bara är sugna på en kaffe. I planeringsarbetet har stort fokus lagts på flexibilitet för kontors- och undervisningslokaler så att de enkelt ska kunna nyttjas och förändras utifrån lärosätets olika behov.

- Det är mycket glädjande att bygget av Forum Medicum äntligen kan påbörjas. Det här innebär att vår vision om ett hus där de medicinska och hälsovetenskapliga verksamheterna förenas blir verklighet. Vi stärker härmed även den hälsovetenskapliga forskningen som får tillgång till toppmoderna lokaler i Forum Medicum, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten.

Forum Medicum har ritats av Henning Larsen Architects som 2015 utsågs till vinnare i ett parallellt skissuppdrag. Byggstart för projektet är planerad till maj 2020 och inflyttningen till försommaren 2023.