Till navigation Till innehåll (s)

Stort intresse för klimatanalys av A Working Lab

Onsdag, 27 maj 2020

awl_atrium.jpg

Genom medvetna materialval minskades klimatpåverkan med ca 15-20 procent i bygget av A Working Lab- Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. Det visar en klimatanalys som gjorts tillsammans med White arkitekter. I veckan hölls ett webbinar med många deltagare om de spännande resultaten.

Ett av målen under uppförandet av innovationsarenan och kontorsbyggnaden A Working Lab i Göteborg har varit att minska klimatpåverkan i byggskedet så väl som under drift. För att kunna följa upp och påverka vårt avtryck har Akademiska Hus tillsammans med White Arkitekter genomfört en klimatberäkning av byggprojektets koldioxidavtryck. Resultatet visar på en kraftigt minskad klimatpåverkan tack vare de materialval som gjorts

Klimatberäkningen, som är den mest genomgripande som Akademiska Hus genomfört i samband med ett byggprojekt, visar att A Working Labs klimatpåverkan uppgår till cirka 2 100 ton koldioxid. Siffran är låg vilket enligt rapporten beror på en rad smarta materialval som sammantaget har bidragit till en minskad klimatpåverkan med cirka 15-20 procent jämfört med om mer traditionella material hade använts.

- Målet var att sänka projektets klimatbelastning avsevärt och det har vi lyckats med! Genom initiativet har vi dessutom ställt både nya krav och frågor till inblandade parter vilket bidragit till en generell kunskapshöjning vad gäller koldioxidavtryck, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Klimatanalysen är genomförd utifrån en beräkning av koldioxidutsläpp från grund, stomme och klimatskal under byggproduktionen. Till stor del har den indata som använts baserats på så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration, miljövarudeklarationer) vilket ställt nya krav på redovisning av klimatpåverkan vid upphandling av material.

- Arbetet med klimatanalysen blev ett sätt att lära oss mer om vilka delar i ett byggprojekt som ger störst klimatpåverkan. Det mest intressanta är kanske inte siffran på totalt utsläpp utan att vi kunnat jämföra mellan olika byggdelar och material säger Karin Hedén, White arkitekter som tillsammans med Akademiska Hus tog fram klimatanalysen för A Working Lab.

A Working Lab är en kontorsbyggnad och innovationsarena som utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer. Bygget av de nära 12 000 m² stora lokalerna startade i juni 2017 med målsättningen att skapa en byggnad med hållbarhet som en del av husets DNA. När huset färdigställdes sommaren 2019 certifierades det enligt de tuffa hållbarhetskraven som gäller för Miljöbyggnad Guld.