Akademiska Hus medverkar i satsning för mer cirkulärt byggande

Tisdag, 30 juni 2020

Tillsammans med andra fastighetsägare, arkitekter, byggentreprenörer, konsulter och forskningsinstitut deltar Akademiska Hus i ett nationellt centrum för cirkulärt byggande. Byggsektorns klimatpåverkan är stor och slukar mängder material. Tack vare nytt stöd från Vinnova kan samverkansinitiativet nu fortsätta att utvecklas och verka för en mer cirkulär omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Akademiska Hus klimatmål har en hög ambition och ligger i utvecklingens framkant med en nollvision för klimatavtrycket. Den ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045För att nå de tuffa målen pågår en rad olika aktiviteter och projekt exempelvis genom samarbetsinitiativ med kunder och andra parter.

Centrum för cirkulärt byggande, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, är en samverkansplattform som under sina första år har samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklat flera digitala verktyg för återbruk av byggprodukter.

Nu satsar Vinnova drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av denna arena, så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av Sveriges avfall och nästan en femtedel av växthusgasutsläppen. Cirkulärt byggande kan förändra det. Begreppet innebär en helhetssyn: att planera och designa resurseffektivt och med möjlighet till återbruk, sluta kretsloppet, minimera byggavfallet och införa nya cirkulära affärsmodeller, säger Carina Loh Lindholm på IVL som är koordinator för centrumet.

Centrum för cirkulärt byggande har bland annat utvecklat en digital tjänst som visar vilken klimatbesparing det innebär att återbruka byggprodukter. Planen för de kommande åren är att stärka marknaden för återbruk och skapa mer cirkulära materialflöden genom nya arbetssätt och samverkansformer. Detta ska bli möjligt tack vare den starka förankringen i branschen som finns hos projektets parter.

– Genom Centrum för cirkulärt byggande får vi en gemensam arena för samverkan och kunskapsbyggande som stöttar hela branschens omställning till att arbeta mer effektivt och kvalitetssäkert med återbruk, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Stort intresse hos branschaktörer

Konstellationen i projektet visar på det breda intresset som finns för frågan. Totalt är det över 30 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar, från branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Sveriges allmännytta och Byggföretagen, till ett stort antal fastighetsägare och offentliga aktörer samt byggentreprenörer, arkitekter, konsulter och forskningsinstitut.

Arbetet som ska pågå i två år inleds i september 2020 och finansieras med 14,3 miljoner genom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Steg tre i programmet innebär att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.