Till navigation Till innehåll (s)

Detaljplanen för det nya D-huskvarteret antagen av Luleå kommun

Fredag, 26 juni 2020

nyakvarteret-skiss-white.jpg

Nu är planförslaget för ett nytt kvarter på universitetsområdet i Luleå godkänd av Luleå kommun. Planen gör det möjligt för Luleå tekniska universitet att utveckla sin verksamhet och även öppna upp området för nya verksamheter.

Akademiska Hus har tillsammans med Luleå kommun och i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram förslaget på detaljplan över det så kallade D-huskvarteret som nu godkänts av kommunen. Med detaljplanen vill Akademiska Hus och universitetet bygga ett framtida universitetsområde som möter lärosätets behov av nya lärandemiljöer och arbetsplatser.

Den nu godkända detaljplanen möjliggör för byggnader i 2-5 våningar som främst ska innehålla lokaler för undervisning och forskning som samspelar och smälter in med områdets övriga miljöer. En nybyggnation med högre volymer och generösa entréer skapar ljusa, flexibla mötesplatser i kvarteret och ska öppna upp verksamheterna mot omgivningen och öka kontakten mellan universitetsområdets interiöra och exteriöra miljöer.

Arbetet med att planera, projektera och bygga det nya kvarteret fortsätter nu som planerat.