Första etappen av campus Albano står klar

Tisdag, 16 juni 2020

På campus Albano i Stockholm byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Nu når mångmiljardsatsningen en viktig milstolpe genom att den allra första byggnaden står inflyttningsklar.

I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya moderna lokaler för utbildning, forskning och samverkan. I november 2015 gick därför startskottet för byggnationen av campus Albano, som med sitt strategiska läge ett stenkast från Stockholms city ska stärka kopplingarna mellan stadens universitet och bilda en ny stadsdel som är levande oavsett tid på dygnet.

Akademiska Hus satsar sammanlagt cirka 3 miljarder kronor i tre byggnader för Stockholms universitet samt en byggnad för KTH. Nu står den första byggnaden – Hus 3 – klar, som med sina sex våningar och 10 000 m2 rymmer toppmoderna kontor och labbmiljöer men även café och konferensanläggning. Inflyttningen har redan påbörjats och byggnaden blir ny hemvist för institutionen för tillämpad fysik inom skolan för teknikvetenskap vid KTH.

– På Albano skapar vi ett livfullt och konkurrenskraftigt campus av internationella mått som kommer att gagna Stockholm, regionen och Sverige i sin roll som attraktiv kunskapsnation. Med färdigställandet av Hus 3 når projektet en milstolpe som tar oss ett steg närmare att förverkliga denna campusmiljö där hållbarhet står i fokus, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

– Vi ser verkligen fram emot att få flytta in med några av våra verksamheter i de nya, fräscha lokalerna i Albano. En ändamålsenlig akademisk miljö som den i Albano är en viktig pusselbit i vårt arbete för att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor.

Förebild inom hållbart stadsbyggande

Utvecklingen av campus Albano till en modern universitetsmiljö sker i samklang med naturen och med målsättningen att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. Som ett bevis på hållbarhetsmässig framgång är Albano det första campusområde i Sverige som har certifierats enligt Citylab, en hållbarhetscertifiering som inte enbart omfattar en enskild byggnad utan inkluderar ett helt stadsutvecklingsprojekt. Det färdigställda Hus 3 har dessutom klarat de tuffa hållbarhetskrav som gäller för att uppnå den högsta nivån –guldnivån – enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Att långsiktigt ta hänsyn till miljön ur alla aspekter har styrt projektutvecklingen av Albano redan från början. I planarbetet integrerades forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och KTH Arkitekturskola på uppdrag av Akademiska Hus har lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

På området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, ett förbättrat mikroklimat samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Genom gröna tak med stora öppna takterrasser dit studenter, medarbetare och även allmänheten har tillträde blir universitetsbyggnaderna en integrerad del i parkmiljön. För att fastigheterna som byggs ska vara så energieffektiva som möjligt förser Akademiska Hus husen med solceller samtidigt som ett geolager med ett 110-tal borrhål ner på 350 meters djup ska göra universitetslokalerna självförsörjande utan annan extern tillförsel av värme eller kyla.

Samtidigt som inflyttning nu pågår i Hus 3 fortsätter Akademiska Hus arbetet med att färdigställa övriga universitetsbyggnader på området. Under våren 2021 beräknas Hus 2 och 4 stå klara och Hus 1 planeras att vara färdigställt under våren 2022.

 

Aktörer campus Albano

Planägare: Stockholms stad
Hyresgäster: Stockholms universitet och KTH
Byggherre: Akademiska Hus (universitetslokaler) Svenska Bostäder (student- och forskarbostäder)
Arkitekter: BSK Arkitekter, Cedervall Arkitekter, Arkitema och Christensen & Co Architects (universitetslokaler) Tyréns, Brunnberg & Forshed, Tovatt Architects and Planners och Joliark (student- och forskarbostäder) Nivå Landskapsarkitektur (utomhusmiljöer)                                                                                                                   

Tidplan

Spadtag: november 2015
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020
Planerad första inflyttning bostäder: 2021