Akademiska Hus genomför Håll Nollans Säkerhetspush

Fredag, 11 september 2020

Den 15 september stannar ett flertal bygg- och anläggningsarbetsplatser upp runtom i landet för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

På byggprojektet vid Handelshögskolan i Göteborg stannar Akademiska Hus arbetet för att tillsammans med övriga företag i projektet lyfta goda exempel kring hur vi kan arbeta för en säkrare arbetsmiljö på våra byggen. Säkerhetspushen arrangeras för första gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna som finns inom byggbranschen. Som en av medgrundarna till initiativet vill Akademiska Hus öka spridningen av en god säkerhetskultur i branschen.

- Det är svårt att bygga kultur ensam. Men genom att samarbeta över gränserna mellan företag och organisationer kan vi skapa gemensamma arbetssätt och standarder som hjälper oss mot målet med olycksfria arbetsplatser, säger Hayar Gohary, projektdirektör Akademiska Hus.

Handelshögskolan i Göteborg är en av många byggarbetsplatser som kommer stanna produktionen den 15 september för att manifestera för en säkrare arbetsmiljö.

- Vi uppmärksammar manifestationen runtom i landet på olika sätt för att sprida budskapet med Håll Nollans Säkerhetspush – tillsammans för säkrare byggen, fortsätter Hayar Gohary. För oss är det viktigt att nå ut till alla våra samarbetspartners och genom Håll Nollan får vi en plattform att driva ett gemensamt säkerhetsarbete.

Tidigare i år blev Akademiska Hus projekt Nya Ångström i Uppsala vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris tillsammans med NCC. Ett kvitto på att gemensamma ansträngningar ger stor effekt.

Håll Nollan är en samverkansförening med över 80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen där Akademiska Hus är en av medgrundarna. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i byggbranschen.