Första etappen av Nya Ångström invigd

Fredag, 11 september 2020
Den 9 september klockan 9.00 invigdes första etappen av Nya Ångström av Uppsala universitet. Hus 9 är den första delen av en total utbyggnad om 30 000 m2 som utgör Nya Ångström. Nästa etapp, Hus 10 kommer att stå klar under 2022. Tillsammans är Hus 9 och Hus 10 det största projektet någonsin Akademiska Hus gör med Uppsala universitet.

Huset överlämnades tidigt i somras. På bilden; Josef Mård förvaltare, Ola Svensson biträdande projektledare, Fredrik Kronqvist projektområdeschef och Henrik Roos NCC platschef.

Syftet med projektet är att samlokalisera Institutionen för informationsteknologi med institutionerna på Ångström för att på så vis skapa god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som lärare och forskare. Första etappen stod klar för inflytt i juni i år och i samband med terminsstart anordnade Uppsala universitet en digital invigning av den nya flygeln.

De nya 5 700 kvadratmetrarna ger plats åt både kontorslokaler och nya flexibla undervisningslokaler som ska kunna användas både till traditionell undervisning och till mer studentaktiverad undervisning, så kallad ALC, Active Learning Classroom. Byggnaden är uppförd i form av en flygel åt väster vilken passar in i den ursprungliga strukturen av närliggande byggnader på campus.

Projektet uppförs tillsammans med entreprenören NCC och teamet vann tidigare i år pris för sitt arbete med säker arbetsmiljö. Nästa del av projektet, Hus 10, kommer att stå klar 2022 och blir Ångströmlaboratoriets nya entré som ska underlätta inpasseringen i huset och ge möjlighet att lyfta fram den verksamhet som bedrivs där. Den nya byggnaden kommer även innehålla reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och aula.

Den digitala invigningen avslutades med traditionell bandklippning av Peter Boman, marknadsdirektör för Akademiska hus, Henrik Roos, affärschef på NCC, rektor Eva Åkesson, vice-rektor för teknik och naturvetenskap Johan Tysk samt sektionsdekan för fysik Gabriella Andersson.

Akademiska Hus investerar sammanlagt 1,2 miljarder kronor i projektet.