Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Nu invigs A Working Lab Innomedicum på Campus Solna

Torsdag, 17 september 2020

AWL_Innomedicum_webb_AkaC.jpg

Idag invigs co-workingmiljön A Working Lab Innomedicum – en central ny mötesplats för innovation inom life science där studenter, forskare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla mitt på Campus Solna.

Det är Akademiska Hus som tillsammans med KI Innovations och KI Science Park står bakom den nära 5 000 kvadratmeter stora co-workingmiljö på Nanna Svartz väg 4 i Solna. A Working Lab Innomedicum innehåller flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen för verksamheter som vill bidra till en bättre hälsa för alla.

– Vi är väldigt glada över att idag inviga A Working Lab Innomedicum. Det har länge funnits en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler där man kan mötas i nya, flexibla former – både från företag som redan är etablerade på området och andra som vill söka sig hit för att ha närhet till Karolinska Institutet och life science-företag, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. 

Intresset är stort

I dagsläget finns 67 medlemmar från ett 15-tal bolag verksamma i A Working Lab Innomedicum. Mixen av verksamheter gör att lokalerna fungerar som en viktig bro mellan forskning och näringsliv där möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå. Genom att dela på laboratorier och instrument på samma sätt som kontorsytan i co-workingdelen öppnas helt nya möjligheter för fler i branschen. Medlemmarna kan på detta vis hålla nere kostnaderna och samtidigt få tillgång till miljöer anpassade utifrån sina behov.

– Mixen av innovationskontor, inkubator, forskare, studenter och bolag gör oss till en unik life science-hub. KI Innovations roll är att vara en brygga mellan akademiska forskningen och den entreprenöriella världen där man kan utveckla sin uppfinning till en produkt. Det vi hittills saknat är en fysisk miljö och en community där innovatörer, startups, och entreprenörer möts – lär sig av varandra, startar sina bolag och utvecklas. AWL Innomedicum fyller det tomrummet och skapar unika möjligheter för life science-innovationer för hela regionen, säger Lilian Wikström, vd för KI Innovations. 

 –  En co-workingmiljö är ett välkommet inslag inom KI Science Park. Vi får en helt ny plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi har idag ett 80-tal företag i parken och vi har sett en stadig ökning de senaste åren. Innomedicum kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt, säger Sara Gunnerås, community manager KI Science Park. Om invigningen

Invigningen av A Working Lab Innomedicum hålls idag, torsdagen den 17 september, med start kl 15.00 under högtidliga digitala former.

Medverkar gör:

  • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
  • Jennie Nordborg, nationell samordnare för life science, Regeringskansliet
  • Jan Andersson, direktör forskning och innovation, Region Stockholm
  • Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
  • Lilian Wikström, vd KI Innovations
  • Sara Gunnerås, community manager KI Science Park
  • Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus


Om A Working Lab – ett nationellt koncept  

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar förhelt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. I mars i år öppnade A Working Lab Universum i Umeå.   

 Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm. 

 

Om Campus Solna  

Campus Solna är en viktig del av det regionala life science-klustret och den framväxande Hagastaden, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna och skapa en levande stadsdel och forskningsmiljö. När Hagastaden står klar ska här finnas över 6 000 nya bostäder och cirka 50 000 arbetsplatser. Solnavägen, som länkar samman campus på ena sidan med universitetssjukhuset på andra sidan, är under omvandling till stadsgata då vägen inte längre är huvudled för farligt gods. Det möjliggör ny blandad stadsbebyggelse längs vägen i Campus Solnas närhet. Även kollektivtrafiken i området är under utbyggnad. Citybanan, med station vid Odenplan, invigdes 2017. En ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden med station i Hagastaden och med en av uppgångarna vid Karolinska Institutet, är beslutad och preliminärt klar 2028.