Studera och arbeta utomhus på Frescati

Måndag, 14 september 2020

På campus Frescati pågår en satsning på utemiljöerna inom ramen för Vinnova-projektet Restorativa arbetsplatser. Tillsammans med Stockholms universitet har Akademiska Hus analyserat och genomfört förbättringar på campus, enligt en modell för återhämtande (restorativa) miljöer vid arbetsplatser. Nu sätter vi lite extra ljus på projektet och campus genom en kampanj.

Coronapandemin har öppnat upp för helt nya sätt att studera och arbeta, i synnerhet digitalt men också genom att nyttja miljöer utomhus på nya sätt. I projektet Restorativa arbetsplatser som pågått under två år har Akademiska Hus och Stockholms universitet analyserat förbättringsbehov och genomfört miljöförbättringar enligt en modell som kallas för åtta karaktärer. Det är ett verktyg som används för att förena stressforskning och arkitektur och för att skapa nya hälsosamma utemiljöer. Forskning visar att människor som vistas i en miljö med en variation av grönska och gröna kvaliteter mår bättre, har lättare att koncentrera sig, har bättre korttidsminne, samt visar mer empati gentemot andra.   

Nya mötesplatser och en kampanj

Tack vare projektet finns bland annat ett helt nytt utegym – öppet för alla, och en ny uteplats i anslutning till studenternas servicekontor. En kommunikationskampanj har dessutom formats i nära samarbete med Stockholms universitet för att ytterligare sprida kunskap om Frescatis gröna miljöer till studenter och medarbetare. Kampanjen belyser vilka olika platser det finns att tillgå, samt uppmuntrar till utevistelse genom att informera om betydelsen av gröna miljöer för människans välbefinnande. Kampanjen manifesteras genom digitala och sociala kanaler, informationsskyltar i utemiljöerna för alla förbipasserande och en illustrerad karta över campus med fokus på gröna platser för mer utevistelse i samband med studier, arbete, reflektion och umgänge på Frescati och Stockholms universitet.