Dubbelt nominerade i Sweden Green Building Awards

Fredag, 16 oktober 2020

Nu har finalisterna i årets Sweden Green Building Awards presenterats. Tävlingen går av stapeln den 11 november och Akademiska Hus har två nomineringar: campus Albano i kategorin Årets Citylab-projekt och ABE-skolan på KTH i kategorin Årets Miljöbyggnad.

Bygg- och fastighetssektorn står inför extremt stora utmaningar. 2045 ska Sverige vara klimatneutralt och för att nå dit behöver hela sektorn radikalt reducera sin klimatpåverkan samt arbeta innovativt med hållbarhetsfrågor och certifieringar. För att premiera de aktörer som leder utvecklingen mot en grön omställning delar SGBC årligen ut den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Green Building Award. Tävlingen är indelad i sex kategorier och Akademiska Hus har finalister i två av dom: 

Årets Citylab-projekt 

2019 certifierades campus Albano enligt Citylab, som till skillnad från andra miljöcertifieringar inte enbart gäller en enskild byggnad utan omfattar ett helt stadsutvecklingsprojekt. På campus Albano byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, 1 000 student- och forskarbostäder samt anlagda parker, butiker och restauranger. Campus Albano var ett av pilotprojekten i Ciylab under 2016 och är därmed även varit med i utvecklingen av certifieringen Citylab. 

Den andra finalisten i den här kategorin är Masthuggskajen i Göteborg.  

Årets Miljöbyggnad 

Den 5 500 kvadratmeter stora och fem våningar höga byggnaden för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan) ligger centralt placerad på KTH Campus i Stockholm. Byggnaden stod färdig år 2017 och har uppnått nivå guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.  

Genom ett nära samarbete mellan Akademiska Hus och KTH har byggnadens energi, inomhusmiljö och material optimerats ur ett hållbarhetsperspektiv. Byggnaden har försetts med sedumtak och en solcellsanläggning som har positiva effekter både för energiförbrukningen och den omgivande miljön. Uppvärmningen av byggnaden sker delvis med återvunnen energi. Sensorstyrd ventilation, belysning och klimat är en annan framgångsfaktor när det gäller arbetet med att sänka energiförbrukningen.  

Den andra finalisten i den här kategorin är Sävehuset/Wisbygymnasiet på Gotland.