Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Akademiska Hus blir innovationspartner i Johanneberg Science Park

Tisdag, 15 december 2020
Johanneberg Science Park och Akademiska Hus stärker nu banden ytterligare. Bolagen har sedan tidigare ett tätt samarbete för att utveckla Chalmers södra campusområde. Nu stärks ambitionen att tillsammans med övriga partners initiera och driva innovationsprojekt med fokus på fastigheter, energi och mobilitet.

Johanneberg Science Park är en ledande samverkansarena för samhällsbyggnad där lösningar på framtidens samhällsutmaningar testas i nationella och internationella innovationsprojekt. På Chalmers campus Johanneberg har Akademiska Hus sedan 2011, tillsammans med Johanneberg Science Park och Chalmersfastigheter, arbetat för att skapa ett attraktivt kluster för samhällsbyggnad på det södra campusområdet. Ambitionen nådde en höjdpunkt under 2019 när Akademiska Hus innovativa kontorssatsning A Working Lab stod klart och bolaget själva flyttade hit sitt Göteborgskontor. Johanneberg Science Park och Akademiska Hus har också goda erfarenheter av samarbete i EU-projekten Fossil-free Energy Districts (FED) och IRIS Smart Cities.

A Working Lab är namnet både på byggnaden och på Akademiska Hus koncept för co-working och flexibla mötesplatser, vars första site var Johanneberg Science Park. Redan i byggnadsfasen innehöll projektet ett flertal innovativa satsningar, exempelvis vad gäller träbyggnation, energilösningar och en digital tvilling av byggnaden. Att Akademiska Hus nu blir fullvärdig partner i Johanneberg Science Park innebär möjligheter för fler innovativa samverkansprojekt i byggnaden och på campusområdet.

—  Innovationsarenan A Working Lab är en fysisk plats där vi kan utbyta idéer och utforska framtidens teknik för en hållbar samhällsbyggnadsbransch. Här startar projekt, innovation och utveckling som sträcker sig från det lokala till det globala i nära samverkan med akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Nu ser vi fram emot att växla upp vårt samarbete med Johanneberg Science Park ytterligare och utveckla innovationsarenan tillsammans, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

—  Akademiska Hus och Johanneberg Science Park delar visionen om att skapa en hållbar samhällsbyggnad genom innovation och med deras engagemang i vårt bolag får vi ytterligare skjuts framåt i vårt arbete med att formera starka samarbeten för att nå denna vision. Akademiska Hus kan dessutom med sitt nationella perspektiv bidra med mycket kunskap och möjligheter att se till att hållbara innovationer får spridning över hela landet, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.