Kerstin Lindberg Göransson: "Ett annorlunda campus-år"

Onsdag, 16 december 2020

Det är ganska märkligt att försöka sammanfatta året som har gått. Tidigt i våras när pandemin slog till förändrades tillvaron för oss alla. Beslutet att stänga campus och gå över till distansundervisning och digitala arbetssätt innebar en omvälvande förändring för lärosätena som fick ställa om på mycket kort tid. Vi har haft en nära och konstruktiv dialog med våra kunder för att vi trots omständigheterna ska kunna bistå deras verksamhet. Vi försöker nu tillsammans förstå vad vi kan göra utifrån våra respektive roller för att utveckla lokalerna så att de möter framtidens lokalbehov vad gäller undervisning och forskning. I måndags deltog jag i ett digitalt Aha-seminarium där flera företrädare från lärosätena diskuterade vad pandemin har haft för effekter och framförallt vad det kommer att innebära i framtiden. En viktig insikt är att hybrid-lösningar behövs, där studenter kan delta på plats samtidigt som andra studenter deltar digitalt. Det ställer nya krav på lokalernas utformning och tekniska utrustning. Vi har också påbörjat en rad pilotprojekt där vi testar nya lösningar. Se och hör mer genom den här länken. Även lokaleffektivitet och fler studieplatser för studenter är efterfrågade och viktiga områden vi fokuserar på nu.

För att hantera utmaningarna har vi ett omfattande digitalt transformationsprogram som säkrar både vår basleverans och vår framtida leveransförmåga. Vi har gått över till mer digitala arbetssätt i alla våra processer. Digitalisering av vårt fastighetsbestånd öppnar möjligheter för nya tjänster, effektivare användning av befintliga lokaler och stärkt utveckling av framtidsinriktade lärandemiljöer.

Vårt hållbarhetsarbete känns viktigare än någonsin och vi har genomfört en rad satsningar som leder oss mot våra tuffa klimatmål. Ett exempel är att vi har fortsatt våra investeringar i solceller. Totalt har vi nu närmare 70 anläggningar i vårt fastighetsbestånd som årligen genererar 6 miljoner kWh hållbar energi till svenska lärosäten. Campus Örebro har som första campus certifierats enligt CityLab och vi har kommit igång ordentligt med återbruk för ökad cirkularitet i byggprojekten, där Nya Handels är ett bra exempel. Men hållbarhet handlar inte bara om energi- och klimatfrågan, utan också om människors välbefinnande. Vi har därför satsat mycket på utemiljöerna på campus, de har blivit allt viktigare som plats för arbete, studier och möten, men också för rekreation och hälsa.

Vi fortsätter att bygga och utveckla kunskapsmiljöer. Och även om det kommer att bli mindre nybyggnad och mer ombyggnad och effektivisering av befintligt bestånd framöver så har vi en rad pågående projekt och några spännande byggstarter under året, bland annat Natrium på medicinareberget i Göteborg, Forum Medicum i Lund och ombyggnaden av Retziuslaboratoriet på Karolinska institutet.

Våra projekt utmärks av att ske i nära samverkan med kunderna och med hållbarhet och kvalitet i fokus. Studenthus Valla på campus Linköping som stod klart i år innehåller fler än 1000 studieplatser och en rad andra ytor för möten och samverkan, så det var med stolthet vi fick motta priserna Årets Bygge och Solenergipriset för den efterlängtade byggnaden. Vi fick också det viktiga Håll Nollan-priset för säkrare byggarbetsplatser tillsamman med NCC för Ångströmslaboratoriet i Uppsala och dessutom fick vi det prestigefulla internationella priset Mipim Awards för Biomedicum på Karolinska institutet.

Intresset för flexibla arbetsplatser och kontrakt har ökat även under pandemin, och under året har vi öppnat två nya co-workingplatser inom vårt koncept AWL (A Working Lab), i Umeå och på Karolinska. Vi har också lanserat vårt varumärke för studentbostäder - Academic Living.

Så det har varit ett händelserikt och omtumlande år - minst sagt. Vi får vänta ännu en tid för att förstå vad som ska bli det “nya normala” när pandemin klingar av. Fram till dess fortsätter vi att göra vårt bästa för att leverera en bra vardag för alla våra kunder.

Jag önskar er alla ett gott slut på ett tufft år!