Till navigation Till innehåll (s)

Forskningsapp ska hjälpa studenter trivas ännu bättre i sina lägenheter

Måndag, 25 januari 2021

draconis-kth-akademiskahus.png

Låter det för mycket från det delade köket? Är det för varmt? Eller för kallt? I KTH Live-In Lab, där Akademiska Hus är en av medlemmarna, testas just nu ett projekt där de boende i Akademiska Hus studentbostäder Draconis kan ge feedback på sin inomhusmiljö i realtid.

Forskningsprojektet består av en liten låda med sensorer som placeras i lägenheterna och en tillhörande webbapplikation där de boende rapporterar in sin upplevelse. Med hjälp av lådan kan forskarna mäta lägenhetens temperatur, fuktighet och ljudnivå.

- Jag tycker att detta projekt borde implementeras i alla lägenheter, tillsammans med information om din egen energikonsumtion, säger en av de studenter som är med i studien.

När hyresgästerna som deltar i studien upplever att det är för kallt i sin lägenhet kan de notera detta i applikationen. Forskarna kan sedan i jämföra den inmatade känslan från hyresgästen med data från sensorerna i lådan. Forskarna kan då analysera hur husets olika system har fungerat vid tillfället i jämförelse till den upplevda inomhusmiljön. På så sätt kan man förhoppningsvis lära sig mer om hur människor trivs i husen.


Vill göra oss mer uppmärksamma och energieffektiva

Det är forskarna Marco Molinari och Davide Rolando på KTH som ligger bakom forskningsprojektet tillsammans med Akademiska Hus industridoktorand Katarina Bäcklund. De är intresserade av hur människor påverkas i byggnader vi bor i och hur man kan bygga hus som uppmuntrar de boende att bli mer energieffektiva.

- Vi har tidigare forskat inom fältet energianvändning där vi tittat på data från byggnader. Vi har sedan länge noterat att inomhusklimatet i byggnader inte är så bra som de borde - och skulle kunna - vara. Vi tror att sensorer och data kommer vara centrala för att uppnå mer hållbara byggnader. Sensorer kan hjälpa oss att använda resurser mer effektivt och förbättra inomhusklimatet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Marco Molinari.

Att ha en webbapplikation som känns både enkel och meningsfull att använda har varit en viktig del i detta forskningsprojekt, säger Davide Rolando:

- Vi får oftast respons från deltagarna i studien när det är problem med inomhusklimatet, till exempel när vi kan observera låga temperaturer från sensorerna. Det verkar finnas olika typer av användare - några är mer aktiva, andra mindre.


Går i linje med Akademiska Hur mål

Akademiska Hus arbetar aktivt med klimatfrågor, energieffektivitet och inomhusmiljö för att få hållbara student- och forskarbostäder där de boende trivs och vi tillsammans värnar om förbrukning av jordens resurser. För ett långsiktigt fastighetsbestånd har Akademiska Hus högt uppsatta mål där vi bland annat har ett nära samarbete med forskare och boende på campus där vi uppmuntrar denna typ av forskning som inkluderar både data och mänskliga upplevelser.

Forskningsprojektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer om projektet på KTH Live-In Labs webbplats.