Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Akademiska Hus ökar satsningen på co-working i Umeå

Torsdag, 11 februari 2021

Akademiska Hus ökar satsningen på co-working i Umeå.

Nyöppnade co-workingmiljön A Working Lab Universum har siktet inställt på akademi och näringsliv som kan stärka Västerbottens position som innovativ och kreativ region. Nu expanderar de toppmoderna lokalerna mitt på Campus Umeå med ytterligare 500 m2 co-workingyta som ska stå färdig i augusti 2021.  

A Working Lab Universum, som öppnade i april förra året, är en helt ny plats i Umeå för innovation där företag, studenter, startups, forskare och offentliga organisationer möts i flexibla kontorsmiljöer mitt på campus. I en ombyggnation utökas nu co-workingytorna med bland annat flera moderna mötesrum och kontor.  

 – Vi tror att möten mellan människor är grunden för innovation. Samtidigt har pandemin fått oss att ompröva den traditionella arbetsplatsen och lärt oss nya sätt att arbeta. Det här steget gör det möjligt att erbjuda flexibla mötes- och kontorsplatser för flera och på så sätt bidra till att stärka hela Västerbottens region som en innovativ och kreativ plats, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.  

Bakom satsningen står Akademiska Hus tillsammans med Innovationskontoret Umeå universitet, SLU Holding vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet Holding, Innovationssluss Region Västerbotten och Umeå Science Park.   

– Det känns mycket intressant och spännande att vara med och skapa en inspirerande innovationsmiljö där kunskap och idéer från universiteten kommer samhället till nytta. Vi ser fram emot att kunna bidra med vår erfarenhet, vårt kunnande om de gröna näringarna och våra metoder för att stötta och utveckla innovationer tillsammans med akademi, näringsliv och andra aktörer i Umeå, säger Urban Eriksson, vd för SLU Holding.  

Genom expansionen omfattar A Working Lab Universum 1 300 m2 co-workingytor i byggnaden Universum som har en central placering mitt på Campus Umeå. Lokalerna består av moderna och flexibla arbets- och mötesytor samt en lounge. Även den stora eventlokalen Rotundan är en del av A Working Lab. Co-workingmiljön erbjuder en stark community med möjlighet att knyta nya kontakter, lära sig och inspireras av varandra och riktar sig till alla verksamma vid Umeå universitet som är i behov av att hyra en arbetsplats en kortare tid och som vill arbeta tillsammans med andra. Det är också en samlingspunkt för unga, nystartade bolag såväl som stora etablerade företag.    

A Working Lab – ett nationellt koncept

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar för helt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg och i maj 2020 öppnade A Working Lab Innomedicum i Solna.         

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet och en stark community med möjlighet att knyta nya kontakter, lära sig och inspireras av andra som också använder A Working Labs tjänster. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab Universum i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.